Behandling ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Kreft i skjoldbruskkjertelen behandles med:

  • kirurgi
  • medikamentell tyroksinbehandling for å undertrykke tyreoideastimulerende hormon (TSH-suppresjon) og vekst av skjoldbruskkjertel
  • radioaktivt jod 
  • utvendig strålebehandling
  • tyrosinkinasehemmere
  • tradisjonell cellegift
  • benresepsjonshemmere

Hos 75-80% av pasientene vil den kirurgiske behandlingen være helbredende. Radioaktivt jod etter operasjon gis til flertallet av pasientene, for å fjerne normalt restvev og eventuell mikrometastaser.

Ved utbredt sykdom lokalt, prøver man å fjerne av alt synlig svulstvev selv om dette involverer recurrensnerver, strupehode, luftrør og spiserør. Funksjonssvikt og sykdom som følge av kirurgi vurderes individuelt og opp mot andre behandlingsmuligheter.

Ved de hissigste kreftsvulstene (udifferensiert anaplastisk) der det ikke foreligger fjernspredning, kan det være aktuelt  med operasjon, etterfulgt av cellegift. Alternativt vurderes en kombinasjon av utvendig strålebehandling og cellegiftbehandling før kirurgi.

Dersom det foreligger spredning, behandles sykdommen med radiojod behandling, så lenge sykdommen vurderes som radiofølsom. Radiojodresistent sykdom med spredning kan behandles med lindrende operasjon, utvendig strålebehandling eller tyrosinkinasehemmer.

Ved utbredt kreftsykdom er behandlingen lindrende strålebehandling, lindrende medikamentell behandling og eventuelt lindrende kirurgi.