Utskriftsdato (7.7.2020)

Behandling med radioaktivt jod ved for høyt stoffskifte

Formål

Høyt stoffskifte (hyperthyreose) kan behandles med radioaktivt jod. Når kroppen får tilført radioaktivt jod samles mye av det i skjoldbruskkjertelen. Der vil den radioaktive strålingen bryte ned en del av kjertelen og dermed nedsette hormonproduksjonen. Høyt stoffskifte har ingen sammenheng med kreft.

Slik foregår behandlingen

Dosen med radioaktivt jod får du i en oppløsning som du drikker. Oppløsningen smaker som vann. Du må faste – dvs. ikke spise eller drikke – minst fire timer før og to timer etter at du har fått dosen. Etter at de to timene er over, er det viktig å drikke litt mer enn vanlig og late vannet ofte for å skille ut overflødig radioaktivitet. Du bør også tømme spyttkjertlene godt ved å tygge tyggegummi eller suge på syrlige drops. Unngå urinsøl på ved toalettbesøk (menn skal sitte) og skyll klosettskålen ekstra etter vannlating. Grunnen er at en del av det radioaktive jodet skilles ut i urinen.

Etter behandling

Selv om radioaktiviteten er lav ved denne type behandling, bør du holde litt avstand til voksne mennesker (1/2-1 m) de første to dagene etterpå. Langvarig nærkontakt med gravide og små barn må unngås de første to ukene. Selve radiojod-behandlingen har ingen betydning for bilkjøring, det er forholdene rundt stoffskiftelidelsen som er avgjørende for om du kan kjøre bil.

Videre kontroll

Du vil bli innkalt til kontroll ved Radiumhospitalet tre måneder etter behandlingen. Før du kommer til kontroll må du ha fastet i minst fire timer. Hvis du bruker Neo-Mercazole må du slutte med tablettene den siste uken før kontrollen.

Den fulle virkningen av behandlingen kommer etter en til tre måneder. På noe lengre sikt vil mange utvikle et for lavt stoffskifte (hypothyreose). Du må derfor kontrollere stoffskifte-hormonene i blodet ditt hver sjette måned de første to årene, og senere en gang i året hos egen lege. Vær oppmerksom på symptomer som vektøkning, tørr hud, treg avføring, håravfall, tretthet og hevelse rundt øyne og på håndrygg. Dette kan tyde på lavt stoffskifte. For lavt stoffskifte kan behandles enkelt med thyroxintabletter. Behandlingen er livslang, og du må kontrolleres hos legen din minst en gang i året. Noen vil fortsatt ha for høyt stoffskifte etter behandling med radioaktivt jod. Det kan da bli aktuelt med en ny behandlingsdose.