Åpen vevsprøvetaking ved hjernesvulster

Åpen, nevronavigasjonsveiledet vevsprøvetaking gjøres ved symptomgivende svulster i hjernevevet hvor det er viktig å avklare hvilken type svulst som foreligger, for å kunne vurdere videre behandling. Dette gjelder spesielt for svulster som ikke lar seg fjerne kirurgisk, eller hvor man mistenker en svulsttype som skal ha annen type behandling enn kirurgi.

Denne formen for vevsprøvetaking velges først etter at man har vurdert muligheten for endoskopisk eller stereotaktisk vevsprøvetaking.

Beskrivelse av undersøkelsen

Pasienten ligger i ryggleie. Det gis narkose. En enkeltdose med antibiotika gis forebyggende, for å forhindre infeksjon.

Før inngrepet fikseres hodet i en stilling for å unngå bevegelser. Det lages et egnet hudsnitt og det borres ut en bit fra hodeskallen, og senehinnen (den ytterste hjernehinnen) åpnes. Nevronavigasjon brukes til å lokalisere tumor og finne beste tilgang. Det tas vevsprøver med en biopsitang eller nål til frysesnitt og histologisk undersøkelse. Senehinnen lukkes og biten som ble saget ut av hodeskallen festes med titanklemmer og sting. Avslutningsvis lukkes hudsnittet lagvis.

Det gis et blodfortynnende medikament for å forhindre blodpropp etter operasjonen. Pasienten skal mobiliseres opp (stå og gå) første dag etter operasjon, eller etter evne.

CT-kontroll tas eventuelt første dag etter operasjon. Stingene fjernes etter 10–12 dager.

Endelig svar på analyse av vevsprøve (histologisvar) foreligger etter 7–10 dager, og videre behandling vurderes ut fra dette.