Utskriftsdato (15.7.2024)

Kirurgisk fjerning av prostata


Kirurgisk fjerning av prostata, foto fra operasjon

Til sammen 5 trokarporter etableres:
- en laparoskopiport til kamera.
- to spesialporter til robot. 
- to laparoskopiporter til assistent på høyre side
  for pasienten.

Kirurgisk fjerning av prostatakjertelen (radikal prostatektomi) er et helbredende behandlingstilbud for kreft lokalisert i prostata. I økende grad vurderes operasjonen også når svultsen har vokst gjennom prostatakapselen. I disse tilfeller vil det ofte være aktuelt med tilleggsbehandling. 

Inngrepet kan gjennomføres som åpen kirurgi eller ved kikkhullskirurgi. Det er flere fordeler ved kikkhullskirurgi kontra åpen kirurgi. Pasienten opplever mindre blodtap og operasjonsarrene er små. Det er mindre smerter forbundet med dette inngrepet og sykmeldingsperioden og rekonvalesenstiden er vesentlig kortere. Det er ingen forskjell i bivirkninger eller komplikasjoner etter operasjon for de ulike metodene. I Norge, Vest-Europa og USA er tendensen at total fjerning av prostata gjøres med robotassistert kirurgi.

Beskrivelse av operasjonen

Før operasjonen er det viktig med opptrening av bekkenbunnsmuskulaturen.

Inngrepet gjøres i narkose. Vanligvis benyttes kikkhullsmetode. For å gjøre operasjonen enklere å gjennomføre ligger pasienten i ryggleie med hodet ned og bena opp (Trendelenburgs leie). Ved kikhullskirurgi blåses gass inn i bukhulen. Det gjør at bukveggen løfter seg fra andre organer, noe som gir bedre plass og oversikt.

Ved inngrepet fjernes prostata og hele eller deler av sædblærene. Urinrøret sys deretter fast til urinblæren. Så langt det er mulig tilstrebes nervebesparende operasjonsteknikk for å bevare evne til ereksjon. Det legges inn et urinkateter. Inngrepet tar vanligvis to til tre timer.

Er det brukt kikkhullsmetode under inngrepet kan pasienten vanligvis reise hjem 2. dag etter operasjonen. Han skal ha urinkateteret liggende inne i 14 dager, og læres opp i kateterstell og bruk av "leggpose" før hjemreise. Urinkateter fjernes etter 14 dager og det tas urin til bakteriell undersøkelse. Pasienten må fortsette med bekkenbunnstrening. Poliklinisk kontroll hos urinveiskirurg (urolog) cirka 6 uker etter operasjonen. Svar på analyse av vevsprøve kan ta 2 til 3 uker.

Komplikasjoner som kan oppstå er:

  • blødninger
  • lekkasje/svikt i innvendig operasjonsskjøt mellom urinrør og blære
  • urinveisinfeksjon
  • blodpropp
  • urinlekkasje
  • ereksjonsvikt

Her kan du se en informasjonsvideo om robotassistert kirurgisk fjerning av prostata. Klikk for å se video

Her kan du se en video av makrobeskjæring av prostata. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video