Utskriftsdato (18.7.2024)

Kirurgisk behandling ved prostatakreft

Helbredende kirurgisk behandling

Kirurgisk fjerning av prostatakjertelen (radikal prostatektomi) har helbredende målsetting. Inngrepet innebærer fjerning av hele prostata, samt sædblærene og den delen av urinrøret som går gjennom prostata. Resterende del av urinrøret sys deretter fast til blæren.

Kun 38% av prostatas drenerende lymfeknuter er lokalisert til bekkenet, og derfor har isolert fjerning av lymfevev i dette området begrenset verdi. En utvidet fjerning av drenerende lymfeknuter anbefales i dag i de tilfellene hvor man finner det nødvendig å kartlegge spredning til lymfeknuter (kirurgisk N-stadieinndeling).

Tilbakefall i samme området som den fjernede prostata (lokale tilbakefall) vil forekomme hyppigst hos pasienter der operasjonspreparatet viser at ikke all kreft med sikkerhet er fjernet (ikke svulstfri margin til friskt vev) eller at svulsten har vokst gjennom prostatakapselen. En stor prosentandel av disse pasientene vil få ny økning av PSA innen 5–7 år. Disse vurderes for strålebehandling mot bekkenregionen cirka 3 måneder etter det kirurgiske inngrepet. Hvis det blir påvist spredning til lymfeknuter og/eller andre organer er helbredende behandling sjelden mulig.

Lindrende kirurgisk behandling

  • Fjerning av prostatavev gjennom urinrøret (TUR-Prostata)
  • Sikre urinavløpet fra nyrene
  • Metastasekirurgi ved nevrologiske symptomer
  • Ortopedi ved truende brudd på grunn av spredning til skjelett