Utskriftsdato (27.10.2020)

Forekomst av prostatakreft

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftform blant menn, og i 2018 fikk 4848 menn prostatakreft i Norge. I følge kreftregisteret var det over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2018 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Økningen av kreft i prostata skyldes i all hovedsak en økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen, men også  introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet har vært av stor betydning.

Internasjonalt ligger Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av kreft i prostata.

 

Aldersspesifikk forekomst av prostatakreft, 2014–2018.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av prostatakreft, 1959–2018.
Kilde: Kreftregisteret