Slik bruker du Kreftlex

Kreftlex.no er et nettsted skrevet spesielt for pasient og pårørende, og kan fungere som et nyttig verktøy i tillegg til pasientopplæring som formidles av helsepersonell. Det digitale oppslagsverket kan gi deg svar på hvilke undersøkelser og behandlinger du må gjennom, tidsaspekter for utredning og behandling, konsekvenser av behandlingen, smerter, livskvalitet og overlevelse. Innsikt i egen sykdom og behandling bidrar til at du i større grad kan delta i vurderinger og oppfølging.

Kreftlex.no er:

 • kvalitetssikret og relevant informasjon omkring kreft og kreftbehandling samlet på ett sted. 
 • et gratis nettbasert oppslagsverk om kreft og krever verken innlogging eller medlemskap.
 • beskrivelser av alle krefttyper, også de som forekommer sjelden.
 • et rikt illustrert oppslagsverk, skrevet på en lettfattelig måte.

 

Hva finnes i Kreftlex.no?

Anatomi, funksjon og beliggenhet

Kreftlex.no beskriver anatomi, beliggenhet og funksjon av det aktuelle organet. Foto,illustrasjoner, 3D-animasjoner og video bidrar til forståelse.

Faktaopplysninger om krefttypen

Krefttypen beskrives med enkle forklaringer på årsak, symptomer, utbredelse, overlevelse, utredning, behandling og oppfølging. Foto, animasjoner, diagrammer, grafer og ordbok bidrar til en utdypende forklaring. 

Undersøkelser 

Kreftlex.no gir grundige beskrivelser av de undersøkelser som oftest tas i forbindelse med den aktuelle krefttypen, samt en forklaring på rutiner for disse. Et eksempel kan være forklaring på hvordan en MR-undersøkelse foregår, hvilke forberedelser som må gjøres og hva en kan forvente å få svar på ved en slik undersøkelse.

Behandling 

Hvilke behandlingsformer som er mest vanlige for den aktuelle krefttypen beskrives, samt kriterier som er avgjørende for valg av type behandling.OrdbokOrd og uttrykk som du møter i kreftbehandling er forklart i ordboken.

 

Hvordan navigere i Kreftlex

«Krefttyper»: I Kreftlex er mange krefttyper beskrevet, også de som forekommer sjelden. Alle krefttypene finner du enten ved å bruke søkefunksjonen eller velge fra listen på forsiden eller fra en nedtrekksmeny. På mobile enheter finner du denne nederst på alle sidene, på stor skjerm finnes valget "Krefttyper" øverst på skjermen.

«Om kreft» Det er mange problemstillinger  som gjelder for de fleste krefttyper. Under fanen "Om kreft" finner du generelle informasjonsskriv som «Reaksjoner på kreftdiagnosen», «Ernæring generelt» og «Soleksponering ved medikamentell kreftbehandling». Her finner du også en tekst og 3D video om kreftutvikling og spredning av kreftceller.

«Innholdsoversikt» (indeks) er tematisert og under hvert tema finner du tilhørende artikler. Du kommer tilbake til innholdsfortegnelsen ved å velge fanen «Innholdsoversikt» eller via tilbakepiltasten øverst i nettleservinduet.

«Ordbok» forklarer medisinske  faguttrykk og ord man møter i kreftbehandling. Ord markert i blått i teksten kan klikeks på, og forklaringen vises. Ønsker du å bla i ordboka i en alfabetisk liste foreslår vi at du benytter en stor skjerm. Menyvalget "Ordbok" vil da dukke opp øverst på skjermen.

«Om Kreftlex» forklarer hvem vi er og litt om oppslagsverket. Her vil du også kunne kontakte oss. men vi minner om at vi ikke har anledning til å svare på medisinske spørsmål, ei heller formidle kontakt med helsepersonell.

Innholdet i Kreftlex bygger på oppslagsverket Oncolex. Oncolex er et nettsted for helsepersonell om kreft, skrevet av kreftspesialister og utarbeidet ved Oslo universitetssykehus. Kreftlexredaksjonen formidler ikke medisinske spørsmål eller kontakt mellom brukere av Kreftlex og medisinske fagpersoner.

Kreftlexredaksjonen jobber stadig med forbedringer av Kreftlex, og redaksjonen setter pris på innspill som kan bidra til at Kreftlex blir enda bedre. Ved feil, mangler og innspill bruker du  "Kontakt redaksjonen".

Vi har noen råd og tips om hvordan du kan bruke oppslagsverket best mulig.

Hva bekrives for hver krefttype?

Kreftlex dekker de fleste krefttyper. Hver krefttype inneholder:

 • Om krefttypen (Innledning med forekomst, årsaker, symptomer, utbredelse og overlevelse.)
 • Utredning
 • Behandling
 • Oppfølging

Under utredning forklares det hva legen legger vekt på når pasienten har fått påvist/eller det er spørsmål om kreft. Du finner også en oversikt over hvilke undersøkelser og prøver som må tas før behandling kan starte. Undersøkelser som for eksempel ultralyd og vevsprøvetaking er filmet for å vise deg hvordan det foregår.

Som oftest får pasienten en kombinasjon av medisinsk-, stråle- og kirurgisk kreftbehandling .

Cellegift er den vanligste formen for medisinsk behandling, men det gis også andre medisinske behandlinger. Du kan forberede deg til cellegiftbehandling ved å se videoen hvor vi følger en pasient til første cellegiftkur. >>>

Strålebehandling kan gis alene, men gis som oftest i kombinasjon med cellegift eller før/etter operasjon. En video om strålebehandling viser prosessen gjennom forberedelser og gjennomføring av første strålebehandling. >>>

Under kirurgi har vi beskrevet forskjellige operasjoner. Operasjonene er filmet og filmene kan du se i Oncolex ved å klikke på boksen:

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon. Klikk for å se video

Du kommer tilbake til Kreftlex ved å klikke øverst på siden i det gule feltet. For å kunne se video må du ha installert siste versjon av Flashplayer på datamaskinen. Flashplayer kan enkelt lastes ned her...

Kreftbehandling gir bivirkninger i varierende grad og eventuelle støttetiltak vil derfor være nødvendig for at pasienten skal kunne klare å gjennomføre behandlingen. Under "Støttebehandling" finner du aktuelle prosedyrer.

Etter kreftbehandling er oppfølging viktig. Under oppfølging gis en oversikt over hyppighet av kontroller, hvilke undersøkelser som anbefales og eventuelle mulige seneffekter av behandlingen.

Til hjelp i tekstene

 • Ord som er understreket i teksten og har en blå bakgrunnsfarge forklares i en egen boks når du trykker på ordet.
 • I ordboken forklares ord og uttrykk som brukes i kreftbehandling. Du søker på ordene alfabetisk ved å velge bokstav på øverste linje. Ordboken åpnes i et nytt vindu. Lar du vinduet stå oppe samtidig som du leser i Kreftlex kan du enkelt gå mellom Kreftlex og ordbok.
 • I mange artikler finner du en fane med utdypende tekster som kan åpnes. På fanen kan det stå eksempelsvis "Les mer", "Stadieinndelinger" og "Ulike behandlinger".
 • Til å hjelpe deg med navigasjonen kan du bruke "Brødsmulesti". Det grå feltet over teksten viser deg valgene du har tatt. Du kan gå tilbake til artikler du har lest ved å trykke på titlene som vises. 
 • Ønsker du å skrive ut noe fra Kreftlex så står du på siden du ønsker å skrive ut, trykker på skriveikon icon print og du får opp en utskriftsvennlig versjon i et eget vindu. Velg fil i menylinjen og skriv ut. 

Søkefunksjonen i Kreftlex er et fritekstsøk som er tilgjengelig øverst til venstre på alle sider. Resultatet av søket viser opptil 35 treff. Du vil også se om søkeordet er forklart i ordboken. Søkeordene er markert med farger i teksten. Du kan fjerne fargemarkeringen ved å huke av for "Skjul fargemarkering" øverst til høyre på siden.

Vi arbeider kontinuerlig med våre søkeresultater, og skulle du ikke finne nøyaktig hva du leter etter ber vi deg gjenta søket med litt annen ordlegging.