Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk biopsi

Oppfølging

  • Pasienten får tromboseprofylakse etter avdelingens retningslinjer.
  • Pasienten mobiliseres første postoperative dag.
  • Det gjøres CT kontroll første postoperative dag for å utelukke blødning, samt verifisere biopsering i riktig område.
  • Pasienten utskrives til henvisende sykehus 1.–2. postoperative dag.
  • Suturer fjernes etter 10–12 dager.
  • Endelig histologi svar foreligger etter 7–10 dager.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020