Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk biopsi

Gjennomføring

  • Innstikkstedet lokaliseres ved hjelp av rammekoordinater.
  • Det settes lokalanestesi og lages et lite hudsnitt.
  • Det lages et lite borehull og dura åpnes.
  • Det gjøres en liten kortikotomi i underliggende gyrus hvor biopsinålen føres inn.
  • Det tas prøvemateriale fra svulstvevet for histologisk undersøkelse, gjerne flere prøver fra ulike dybder og minst en prøve til frysesnitt.
  • Hudsnittet sutureres lagvis.
  • Rammen demonteres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020