Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk biopsi

Forberedelser

  • Det setttes lokalanestesi.
  • Pasienten får påsatt en stereotaktisk ramme som fikseres til kraniet på fire punkter med engangspigger.
  • Pasienten transporteres til CT for preoperativ undersøkelse i ramme.
  • CT bildene fusjoneres med MR bilder og lokaliserer hjernesvulsten i forhold til rammen.
  • Planlegging skjer på en datastasjon hvor en beregner eksakte koordinater i tre plan for innstikk og biopsi.
  • Ved tilfredsstillende planlegging transporteres pasienten tilbake til operasjonsstuen hvor biopsien utføres.
  • Pasienten legges enten i ryggleie eller sittende leie.
  • Det gis infeksjonsprofylakse (enkeltdose).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020