Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk biopsi

Generelt

Stereotaktisk biopsi gjøres ved symptomgivende lesjoner i hjerneparenkymet hvor diagnostisk avklaring er av betydning. Dette gjelder spesielt for lesjoner som ikke er tilgjengelig for reseksjon, eller hvor man mistenker svulsttype som skal ha annen behandling enn kirurgisk reseksjon.

Stereotaktisk biopsi er en minimal invasiv prosedyre med flere fordeler.

  • Lav morbiditet og mortalitet
  • Unngår en stor operasjon med åpning av kraniet
  • Kostnadsbesparende
  • Færre liggedøgn på sykehus

Indikasjon

  • Hjernesvulst

Mål

  • Fastsette diagnose for å vurdere videre behandling

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020