Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk bestråling av intrakraniale svulster

Generelt

Ved stereotaktisk strålebehandling kan høye stråledoser leveres med stor nøyaktighet mot intrakraniale målområder, uten at omkringliggende normal hjerne strålebelastes utover toleransegrensen. Ofte brukes da en enkel strålefraksjon, eventuelt noen få. Stråledosen i fokus er da så høy at vevet i det lille høydosevolumet dør.

Det finnes flere likeverdige teknikker på stereotaktisk strålebehandling:

  • gammakniv/strålekniv
  • lineær akselerator
  • cyberknife 

Gammakniv brukes mest ved små tumorer. Selve behandlingen startes og avsluttes under ett sykehusopphold. Haukeland Universitetssykehus er det eneste sykehuset i Norge som har gammakniv. Teknikken beskrives ikke ytterligere her.

Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet utføres strålingen med lineær akselerator. Denne teknikken kan også benyttes ved større tumorer. Behandlingen gis i form av flere mindre stråledoser fordelt over flere uker eller som en enkelt fraksjon.

Cyberknife er en form for stereotaktisk strålebehandling der en liten linerær akselerator styres av en robot. Stråletype og stråleeffekt er ellers likeverdig med gammakniv og/eller lineær akselerator. Dette utstyret finnes for tiden ikke i Norge.

Indikasjoner

  • Intrakraniale metastaser (maks antall 2-3 metastaser, maks diameter cirka 3 cm)
  • Små (maks 3 cm i diameter) vestibularisschwannomer eller meningeomer 
  • Restsvulster etter tidligere operasjoner for hypofysesvulster
  • Andre benigne svulster hvor operasjon innebærer risiko

Mål

  • Destruere kreftcellenes DNA og destruere kreftcellen
  • Kontrollere den intrakraniale kreftsykdommen ved intrakraniale metastaser
  • Begrense strålebelastningen av omkringliggende hjernevev

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020