Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transsphenoidal reseksjon av hypofysesvulst

Oppfølging

Serum-cortisol måles morgenen etter det kirurgiske inngrepet. Ved behov får pasienten tilskudd av kortison.

Observasjoner

  • Syn
  • Spinalvæske lekkasje fra nesebor
  • Drikke og diurese

Pasientene ligger på avdelingen i 2 dager etter operasjon, før overflytning til lokalsykehuset.

Kontroll gjøres ved endokrinologisk avdeling etter 3 måneder. Kontrollen omfatter hormonundersøkelse, synsundersøkelse og MR. Endokrinologisk avdeling følger pasienten videre med hormonundersøkelser/substitusjon og MR kontroller.

Omkring 20 % av pasientene vil få gjenvekst av svulsten og trenger ny operasjon. Pasienter som blir operert gjentatte ganger vil bli vurdert for strålebehandling.

Komplikasjoner

  • Cerebrospinalvæske lekkasje fra nese/svelg
  • Diabetes insipidus
  • Blødning
  • Synsnerveskade
  • Infeksjon (meningitt)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020