Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transsphenoidal reseksjon av hypofysesvulst

Gjennomføring

 • Antibiotika gis peroperativt. 
 • Man går inn i høyre nesebor og identifiserer den anatomiske åpning inn til sphenoidalsinus. Denne utvides og endoskopet føres inn i sphenoidalsinus.
 • Hypofysegropen åpnes.
 • Dura koaguleres, åpnes korsformet og man kommer inn på tumor.
 • Det tas frysesnitt og biopsi til histologi.
 • Tumor skrapes forsiktig ut med curetter i alle retninger.
 • Hypofysen ses ofte som et gulaktig fastere vev.
 • Tumordrag fjernes med biopsitang inntil man får tømt tumor godt.
 • Ved avslutning sørges det for god hemostase.
 • Kunstig dura (Neuropatch) klippes til og legges på innsiden av dura.
 • Vevslim og en ny kunstdura appliseres inn under benkantene.
 • Sphenoidalsinus fylles til slutt med Spongostan.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020