Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transsphenoidal reseksjon av hypofysesvulst

Forberedelser

I den preoperative vurdering inngår en endokrinologisk utredning, og eventuell hypofysesvikt må diagnostiseres og korrigeres før inngrepet.

  • Pasienten legges på rygg.
  • Inngrepet gjøres i narkose.
  • Det legges tamponger i svelget.
  • Det settes lokalanestesi i neseseptum.

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020