Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transsphenoidal reseksjon av hypofysesvulst

Generelt

I den preoperative vurdering inngår en endokrinologisk utredning, synsundersøkelse og MR av hypofysen. Ved hormonsvikt bør pasienten fortrinnsvis substitueres før inngrepet.

De fleste hypofysesvulster kan opereres med transsphenoidal tilgang gjennom nesen. Unntaksvis må de største svulstene opereres med kraniotomi og subfrontal tilgang for å redde syn.

Pasienten blir informert om at videre vekst av svulsten og selve operasjonen kan medføre hypofysesvikt. Dersom hypofysefunksjonen er normal før operasjonen er det relativt sjelden at pasienten får hypofysesvikt som følge av inngrepet.

Operasjonen foregår i narkose. Endoskop eller operasjonsmikroskop blir benyttet for å gi godt lys og forstørrelse, og røntgen gjennomlysning blir brukt for å lette orienteringen i forhold til anatomiske landemerker. Operasjonstilgangen er lang og smal, og dette begrenser instrumenteringen. Svulstens konsistens og utbredelse ut over sella tursica (hypofysegropen) har betydning for hvor mye av svulsten som kan fjernes. De fleste hypofyseadenomer er bløte. Svulstkapselen blir satt igjen for å hindre spinalvæske lekkasje.

Operasjonsmetoden er skånsom for hjernen og gir gode resultater i de fleste tilfeller med lav komplikasjonsrisiko.

Indikasjoner

  • Svulster (unntatt prolaktinomer) som løfter og komprimerer synsapparatet
  • Hormonproduserende svulster (veksthormon - acromegali/gigantisme, ACTH - Cushing, thyroxin)
  • Prolaktinomer som ikke skrumper ved medikametell behandling

Mål

  • Avlaste synsnerver og synsnervekrysning
  • Bevare hypofysefunksjonen

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020