Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kraniotomi

Gjennomføring

 • Det lages et buet hudsnitt.
 • Bløtvevet skyves vekk i ett lag slik at kraniet avdekkes.
 • Det sages ut en fri benlapp.
 • Operasjonsmikroskopet tas inn og dura åpnes.
 • Tumor identifiseres i en misfarget gyrus sentralt i feltet. Tumor har usikker avgrensning til normalt hjernevev.
 • Tumor biopseres. Det tas prøver til frysesnitt og til formalin fiksert materiale.
 • Alt synlig tumorvev fjernes med ultralydaspirator.
 • Før lukking gjøres nitid hemostase og operasjonsfeltet skylles med fysiologisk saltvann inntil vannklart skyllevann.
 • Dura sys opp langs benkanten.
 • Benlappen festes med tre titanklemmer.
 • Det lages en midtsutur for dura.
 • Muskelfascie, underhud og overhud lukkes lagvis.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020