Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kraniotomi

Generelt

Kraniotomi er en operasjonsteknikk som benyttes ved meningeom og hjernesvulst.

Operasjonen gjøres oftest i narkose, men i enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at pasienten er våken under inngrepet.

Skallen åpnes ved at det sages ut en fri benlapp. Deretter åpnes dura. Det videre kirurgiske forløpet avhenger av tumor type og beliggenhet.

Det er ofte problematisk å oppnå tilfredsstillende reseksjon av tumor og avlastning av omkringliggende hjernevev, dersom tumor invaderer områder med høy funksjonalitet. Såkalt radikal reseksjon kan i prinsippet aldri nås dersom det dreier seg om et glioblastom.

Eventuell reoperasjon ved vekst av resttumor eller residiv vurderes avhengig av type tumor.

Indikasjon

  • Hjernesvulst

Mål

  • Så radikal reseksjon som mulig

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020