Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av intrakraniale svulster

Kirurgisk behandling

Stråleterapi

Medikamentell behandling

  • Glukokortikoider
  • Kjemoterapi

Glukokortikoider

Hjernesvulster omgis ofte av et betydelig ødem i hjernevevet. Dette ødemet reagerer godt på glukokortikoider, noe som fører til en betydelig symptomlindring for pasienten. Foreligger det et slikt ødem, bør pasienten få et glukokortikoid preoperativt. Glukokortikoider er imidlertid en rent symptomatisk behandling, og den definitive behandling av ødemet rundt en tumor er å fjerne denne.   

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020