Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved intrakraniale svulster

Stadieinndelingen varierer fra svulsttype til svulsttype.

Primære intrakraniale svulster

  • Klassifisering etter histologisk type og lokalisasjon.
  • TNM-klassifikasjon brukes ikke.

Hypofysesvulster

  • Svulststørrelse brukes ved hypofyseadenomer.
    • Mikroadenomer < 10 mm
    • Makroadenomer > 10 mm
  • Knosp klassifikasjon angir lateral utbredelse av hypofysesvulstene.

Knosp klassifikasjon inndeles i stadier fra 0 til 4, hvor grad 0 er intrasellære svulster uten utbredelse inn i sinus cavernosus, og grad 4 er svulster som omslutter den intrakavernøse del av arterie carotis interna. Svulster som brer seg lateralt for arteria carotis interna er svært vanskelig å fjerne radikalt.

 

Metastaser

  • Metastaser klassifiseres etter TNM klassifikasjon.
  • TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020