Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for intrakraniale svulster

Gliomer

Gliomer er i hovedregel lokalt invasive. De aller fleste recidiver er lokale og fjernmetastaser som følge av spredning via blodbanen eller cerebrospinalvæsken forekommer sjelden. Som regel affiserer gliomer imidlertid større deler av hjernen enn man får inntrykk av på MR–bildene.

Medulloblastomer/PNET/germinomer/plexus choroideus carcinomer

Medulloblastomer, PNET, germinomer og plexus choroideus carcinomer sprer seg via cerebrospinalvæsken til subaraknoidalrommet kraniospinalt. Dette får konsekvenser for primærbehandlingen. Fjernmetastaser utenfor det kraniospinale rom som følge av hematogen spredning er svært sjelden.

Meningeomer

Meningeomer vokser langs hjernehinnene og kan således invadere og obstruere de store venesinusene, og omslutte hjernearterier og hjernenerver. Lokal innvekst i overliggende ben er ikke uvanlig, og regnes ikke som et malignitetstegn alene. Direkte innvekst i hjernen forekommer svært sjelden.

Utfordringene og begrensningen ved kirurgisk fjernelse av meningeomer er i hovedsak betinget av grad av innvekst i venesinuser, samt omslutning av arterier og hjernenerver.

Fjernmetastaser som følge av spredning via blodbanen eller cerebrospinalvæsken forekommer ytterst sjelden.

Metastaser til hjernen fra ekstrakraniale svulster

Hematogen spredning fra primærsvulst i andre organer kan gi metastaser til hjernen.

De ekstrakraniale svulstene er som regel lokalisert i:

  • bronkier
  • bryst
  • hud (melanom)
  • mage-tarmkanal
  • urinveier
  • genitalia

Faren for å utvikle hjernemetastaser varierer mye mellom de ulike svulsttyper. Pasienter med føflekkreft og testikkelkreft har 50 % risiko for å utvikle hjernemetastaser, mens pasienter med kreft i lunge, nyre eller bryst har en 10–20 % risiko. Pasienter med prostatakreft og kreft i magesekken har derimot svært liten risiko for å utvikle hjernemetastaser.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020