Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til intrakraniale svulster

Utvikling av primære intrakraniale svulster er i 95 % av tilfellene ukjent.

Risikofaktorer

Genetisk

  • Nevrofibromatose type 1 er assosiert med lavgradige gliomer (spesielt astrocytom i opticus–chiasma–hypothalamus).
  • Nevrofibromatose type 2 er assosiert med vestibularisschwannom, meningeom og gliom (spesielt ependymom).
  • Tuberøs sklerose er assosiert med astrocytom (subependymalt kjempecelle–astrocytom).
  • von Hippel-Lindaus syndrom er assosiert med kapillært hemangioblastom (5).
  • Turcots syndrom er assosiert med glioblastom og medulloblastom.
  • Li-Fraumeni syndrom er assosiert med glioblastom.

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling er eneste risikofaktor som sikkert assosieres med utvikling av primære intrakraniale svulster. Bestråling av kraniet, selv ved små doser, øker risikoen for utvikling av meningeom med en faktor på 10 og risikoen for utvikling av gliom med en faktor på 3–7, med en latenstid på 10–30 år etter eksposisjon.

Mobiltelefon

Det er ingen sikker sammenheng mellom langvarig mobiltelefonbruk og utvikling av gliom, meningeom og vestibularis schwannom.

Livsstil

Det er ikke påvist sikker sammenheng mellom økt forekomst av primære intrakraniale svulster og tobakk, alkohol, eksposisjon til høyspentledninger, bruk av hårfargingsmidler eller hodeskader.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020