Kirurgisk fjerning av svulst ved nyrekreft

Spørsmål om fjerning av svulst ved nyrekreft

Hovedbehandling ved nyrekreft er å forsøke fjerne alt svulstvev i nyren, og områder der det er sannsynlig at kreften kan spre seg. Siktemålet er helbredelse av kreftsykdommen. Inngrepet kan eventuelt gjøres som et ledd i lindrende/livsforlengende kombinasjonsbehandling ved spredning.

Vanligvis fjernes hele nyren med urinleder, binyre, omliggende fettvev og lymfekjertler i nyreportområdet. Ved mindre svulster som befinner seg i øvre eller nedre del av nyren, kan delvis fjerning ha like god helbredelsesrate som om man fjerner hele nyren. Forutsetninger for velge nyrebevarende kirurgi er at man får fjernet hele svulsten under operasjonen.

Fjerning av hele eller deler av nyren kan gjennomføres som åpen kirurgi gjennom fremre bukvegg eller bakre bukvegg. Operasjonen kan også gjøres med kikkhullsteknikk. Hva som velges vil være avhengig av svulstens størrelse og utbredelse (TNM), om det er svulsttromber/blodpropp i kar, og om det foreligger spredning til lymfekjertler.

Beskrivelse av operasjonen

Pasienten ligger i sideleie. Inngrepet gjøres i narkose. Kirurgen går inn via et snitt gjennom bukveggen inn til nyren. Gerotas fascie, bindevevshinnen som ligger rundt nyren, åpnes opp i området rundt svulsten. Blodkar klemmes av under operasjonen midlertidig, for å unngå blødning. Svulsten og en sone med friskt nyrevev rundt svulsten fjernes. Etter at svulsten er fjernet sys sårflaten i resterende nyre, og det kontrolleres at det ikke er noen blødning. Dren legges inn til operasjonsområdet ved behov, for å samle opp og kontrollere for eventuelle blødninger.

Blødninger etter operasjon kan forekomme. Hvis det ikke foreligger blødning påfølgende dag, fjernes drenet.

Hvis det ved histologisk undersøkelse viser seg at sonen rundt svulsten i operasjonspreparatet ikke er fri for svulstceller, må hele nyren fjernes. Grunnen til det er at man da ikke kan si med sikkerhet at all kreft er fjernet i resterende nyre.

Hvis endelig svar fra patolog viser spredning til lymfekjertler i bakre bukvegg kan det være aktuelt med tilleggsbehandling.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av svulst ved nyrekreft. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video