Nyrekreft

Hva er nyrekreft?

Ved nyrekreft har man en ondartet svulst i nyren. Nyrekreft har sitt opphav i nyrecellene. Hvert år diagnostiseres det i Norge cirka 780 nye tilfeller av nyrekreft. Menn er hyppigere rammet enn kvinner av denne sykdommen. Nyrene ligger omtrent på hver side av ryggsøylen. Urin lages i nyrene og blant annet reguleres blodtrykket i nyrene. Urinen samles i nyrebekkenet.

Hvorfor oppstår nyrekreft?

Miljøfaktorer og yrkesmessig kontakt med kadmium kan framkalle nyrekreft. Røyking anses som en forårsakende faktor og overforbruk av smertestillende medikamenter som fenacetinholdige preparater kan gi nyrekreft. Det finnes også en arvelig disposisjon for nyrekreft.

Hva er symptomene på nyrekreft?

Oftest er det få kjennetegn på nyrekreft. Symptomene kan være:

  • slapphet
  • blod i urin
  • smerte i flankeregion

Nyrekreft kan også tilfeldigvis oppdages i forbindelse med røntgen eller blod/urinprøve på grunn av andre årsaker.

Hvordan utredes nyrekreft?

Det tas blod/urinprøver og CT-undersøkelse med kontrast av nyrene. Kontrast er en væske som brukes å fremheve bildekvalitet. Med bakgrunn i de terapeutiske konsekvenser taes røntgenbilde av lungene og ultralyd lever. Det er viktig å ha best mulig kjennskap til svulstens utbredelse før operasjon.

I en del tilfeller er det nødvendig å gjenta undersøkelser som er tatt på andre sykehus å få mer klarhet i spesielle problemstillinger.

Hvordan behandles nyrekreft?

Kirurgisk behandling

Ved begrenset sykdom kan forholdene ligge til rette for at kirurgen fjerne hele nyren. Nyresvulster pleier å være rikelig blodforsynt. Det kan være nødvendig med å sette en kunstig blodpropp, såkalt embolisering, av karene før kirurgisk inngrep.

Ved utbredt sykdom finnes det ikke holdepunkter for at fjerning av flere spredte svulster (metastaser) forlenger livet.

Onkologisk behandling

Ved nyrekreft brukes strålebehandling for å oppnå lindrende effekt mot smerter, ved lokale trykksymptomer eller forhindre brudd.

Det har vist seg at immunmodulerende medikamenter (interferon-alfa) har enn viss effekt ved nyrekreft med spredning. Behandlingsgrunnlag kan for eksempel være voksende lunge-eller lymfekjertelmetastaser. Interferonbehandling er beheftet med en del bivirkninger, feber, muskelsmerter.