Overlevelse ved nevroendokrine neoplasmer

Prognosen avhenger av differensieringsgrad og svulstens utganspunkt.

Ved Oslo universitetssykehus viser registrering av pasienter med høyt differensierte svulster at:

  • 88 % av pasienter med tynntarmssvulster har 5-års overlevelse ved lokal sykdom på diagnosetidspunktet
  • 57 % av pasienter med svulster i bukspyttkjertelen har 5-års overlevelse
  • ved fjernspredning på diagnosetidspunktet er 5-års overlevelse henholdsvis 64 % og 42 %