Utskriftsdato (27.3.2023)

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)

Ved høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) gjennomgår pasienten intensiv cellegiftbehandling, eventuelt i kombinasjon med helkroppsbestråling for å fjerne alle kreftceller. Behandlingen medfører livstruende tap av friske bloddannende stamceller. Det høste derfor stamceller fra pasientens blod/benmarg før behandlingsstart. Stamcellene føres tilbake til pasienten etter høydosebehandlingen.

HMAS gis i dag til voksne pasienter ved universitetssykehuset i Oslo, Trondheim , Nord-Norge og Bergen.

HMAS gis som behandling ved forskjellige typer lymfekreft, ved Ewings sarkom, testikkelkreft og til pasienter med myelomatose under 65 år i biologisk alder. 

Siktemålet med behandlingen er å helbrede sykdommen eller ved myelomatose forlenge overlevelsen. 

Gjennomføring av stamcellehøsting

Ved høsting av stamceller fra
blod trenger ikke giveren
narkose, men prosedyren kan
være relativt tidkrevende.
Stamcellene høstes fra en
perifer vene.

En leukaferesemaskin
sentrifugerer blodet og
skiller de ulike
blodkomponentene
fra hverandre.

Et fargekart brukes for å
sikre at det hovedsaklig
er hvite blodceller med
stamceller som samles
i en pose.

Plasma (venstre slange)
og blodceller (høyre slange)
blandes og returneres
til giveren.

Stamcellene samles
i en pose. Cellene gis
direkte eller fryses
ned for senere bruk.

Cellegiftbehandling

  • Cellegiftkurer som er aktuelle ved høydosebehandling (HMAS) er BEAM- (lymfekreft), VIP- (testikkelkreft) eller HD-BUM kur (Ewings sarkom)
  • Pause 2 dager før stamcellene gis tilbake til pasienten

Tilbakeføring/reinfusjon av stamceller

Stamcellene fraktes til
avdelingen i en beholder
som har temperatur
på -135 grader Celsius.

Stamcellene varmes opp
i vannbad til 38 grader
Celsius.

Stamcellene trekkes opp
i en sprøyte og gis
umiddelbart til pasienten.

Stamcellene settes i en
kateter som går direkte
inn i blodbanen.
Pasienten overvåkes med
tanke på eventuelle
allergiske reaksjoner.