Utskriftsdato (15.7.2024)

Overlevelse ved benmargskreft (myelomatose)

Benmargskreft er fortsatt i de aller fleste tilfeller en uhelbredelig sykdom. Prognosen viser stor variasjon. Den gjennomsnittlige overlevelsen var 3–5 år før de nyere legemidlene kom (bortezomib, thalidomid, lenalidomid). Mye tyder på at overlevelsen nå er betydelig lenger.

Faktorer som forbindes med dårlig prognose er:

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med benmargskreft, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret