Utskriftsdato (11.12.2023)

Strålebehandling ved melanom

Primære melanomer

Strålebehandling har liten plass i behandlingen av primære melanomer.  I noen tilfeller av melanomer med spredning til nærliggende områder (lokalavansert), og  ondartede forandringer i pigmentflekker (lentigo maligna melanom) i ansiktet, kan strålebehandling være aktuelt.

Små melanomer på øyet kan behandles med spesialiert strålebehandling (episkleral brachyterapi) og gi helbredende effekt og spart,om enn noe nedsatt, syn. 

Strålebehandling kan også gis postoperativt ved primærtumor i slimhinner i hode-halsområdet.

Både for melanomer i hud og i slimhinne er strålefølsomheten variabel, men de er ikke motstandsdyktig. Hvis primærtumor ikke er for omfattende og det ikke foreligger fjernspredning skal kirurgisk behandling vurderes. Ved utbredt melanom hvor et eventuelt kirurgisk inngrep vil bli svært omfattende, kan strålebehandling vurderes primært. Strålebehandling bør også vurderes gitt etter et kirurgisk inngrep.

Fraksjonsstørrelsen er gjerne > 2 Gy. Utallige regimer er nevnt i litteraturen, ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet brukes gjerne 2,5 Gy x 20 = 50 Gy etter operasjon ved slimhinnemelanom.

Spredning

Strålebehandling kan gi lindring og lokal kontroll av spredning som ikke lar seg operere og som ellers ville gitt betydelige lokale problemer. Les mer om strålebehandling ved spredning av melanom >>>