Føflekkreft

Føflekkreft er den mest alvorlige form for hudkreft. Den oppstår i melanocytter, cellene som produserer pigmentfargestoffet melanin som gir farge til hud, hår og øyne. Melanin er sterkt konsentrert i de fleste føflekker. Føflekkreft er den hyppigst forekommende kreftform hos menn i aldersgruppen 30–54 år, og hos kvinner i aldersgruppen 15–29 år. Selv om føflekkreft kan være dødelig, vil de aller fleste kunne helbredes hvis de blir diagnostisert tidlig og behandlet deretter.

Hvorfor oppstår føflekkreft?

Alle vil kunne få føflekkreft, men noen vil ha større risiko enn andre. Dersom det har vært påvist føflekkreft i en familie, vil det være 5–10 ganger høyere risiko for føflekkreft hos førstegrads familiemedlemmer (det vil si søsken, foreldre eller barn). Likeledes vil hudtypen være av betydning. Lys hud blir lettere rød og solbrent, mens mørk hud tåler mer sol. Jo lysere huden er, desto større vil risikoen være for utvikling av hudkreft.

Føflekkreft er også sterkt forbundet med soling og måten solingen foregår på.

Hva er symptomene på føflekkreft?

Man bør oppsøke lege hvis en føflekk begynner å forandre seg. Det er viktig å være oppmerksom på følgende forandringer.

  • Føflekken begynner å forandre form, farge eller størrelse.
  • Føflekken begynner å klø eller blø.
  • Kreftcellene kan i enkelte tilfeller spre seg i huden rundt en ondartet føflekk. Dette viser seg som små, svarte prikker eller små nye føflekker.
  • Føflekkreft kan i noen tilfeller først gi seg til kjenne ved hevelse av lymfeknuter uten at man vet hvor utgangspunktet for kreften sitter.

Hvordan utredes føflekkreft?

Dersom det foreligger mistanke om at en føflekk kan være ondartet, blir denne fjernet ved en liten operasjon og sendt til celleundersøkelse. Undersøkelsen kan vise at det ikke er noe galt med føflekken, men det kan også være at man finner kreftceller. Hvis det siste er tilfelle, fjerner man mer av hudområdet der føflekken satt for å sikre seg at alle kreftcellene i området er fjernet.

Dersom det er mistanke om spredning av føflekkreft, kan det være aktuelt å ta vevsprøve til celleundersøkelse for eksempel fra lymfeknuter, eller det kan være aktuelt med andre mer omfattende røntgenundersøkelser (røntgen av lunger, CT- eller MR-undersøkelse).

Hvordan behandles føflekkreft?

Hvis sykdommen bare har spredd seg til hud eller lymfeknuter, er operasjon den mest aktuelle behandlingen. Når andre organer er angrepet vil fortsatt operasjon kunne være aktuelt, men cellegiftbehandling vil vanligvis være den mest aktuelle behandling. Strålebehandling kan også komme på tale i enkelte tilfeller. Legene vil i samarbeid komme frem til et behandlingstilbud som passer for deg.

Undersøkelse og ventetid

Dersom det viser seg at kreften har spredt seg, er det nødvendig med videre behandling. Før behandlingen kan iverksettes, er det imidlertid viktig å få gjort en del undersøkelser. Noen av undersøkelsene har du kanskje vært gjennom før. Når vi tar dem på nytt, er det oftest fordi det er nødvendig med en undersøkelse av ny dato.

Undersøkelsene vi tar er viktige for å kartlegge utbredelsen av sykdommen, slik at vi gir deg riktig behandling. For enkelte undersøkelser er det noe ventetid, og av og til kan det også ta tid før svarene på undersøkelsene foreligger. Vi vet at det er vanskelig å gå og vente på svar og være i det uvisse, men vi skal støtte deg så godt vi kan i denne tiden.