På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Benmargsprøve fra hoftekam

Spørsmål om benmargsundersøkelse fra hoftekam eller brystben

Cellene i blod- og lymfesystemet har sitt utspring fra stamcellene i benmargen. Ved lymfom og leukemi, samt ved mistanke om spredning til benmarg, gjøres en benmargsundersøkelse. Undersøkelsen omfatter vanligvis en benmargsaspirasjon og/eller en vevsprøve fra hoftekammen. Ved utredning av Hodgkins lymfom tas prøver fra begge sider. Av og til kan prøver fra brystbenet være aktuelt. Ved spesielle tilfeller gjøres bildeveiledet prøvetaking. Undersøkelsen gjøres for å bekrefte eller avkrefte eventuell sykdom i benmarg. Hvis det er mistanke om ondartede celler i blodbanen (leukemisering) tas det i tillegg prøver fra blod.

Undersøkelsen kan utvides til å inkludere:

Les mer om utvidet undersøkelse

Benmargsundersøkelse gjøres ved:

  • utredning av pasienter med lymfom
  • diagnostisering av innvekst i benmargen ved lymfom
  • diagnostisering av blodsykdommer
  • kontroll av stråle-/cellegiftbehandlingens innvirkning på benmargen dersom man har problemer med langvarige lave blodcellenivåer
  • påvisning av spredningssvulster i benmargen

Beskrivelse av vevsprøvetaking fra hoftekam

Undersøkelsen gjøres vanligvis i lokalbedøvelse. Narkose gis til barn og/eller hvis pasienten er svært engstelig for undersøkelsen. Pasienten ligger så godt som mulig på den siden han/hun ikke skal stikkes. Legen finner innstikkstedet for prøvetakingen i hoftekammen. Dette markeres.

Pasienten får lokalbedøvelse. Pasienten vil kjenne det litt når sprøytespissen treffer den ytre benhinnen (periost). Når bedøvelsen har fått virke, gjøres et lite innsnitt for prøvetakningen. En nål føres inn gjennom cortex, knokkelens ytre, harde overflate, og inn til benmargen, den indre delen som er en bløt masse. Noen pasienter kan merke litt ubehag når spissen går gjennom det ytre knokkelvevet. Benmargsmateriale trekkes ut med en sprøyte. Videre gjøres eventuelt vevsprøvetaking, hvor en sylinderformet vevsbit tas ut fra samme stedet i hoftekammen med hjelp av en noe tykkere nål (stanse). Ved eventuelle smerter må pasienten si fra om dette, slik at legen kan justere innstikksretningen og eventuelt stoppe innføringen. Vevsprøven tas ut, og det legges press over innstikkstedet for å stoppe eventuell blødning, før området vaskes rent og en bandasje legges over.

Det er liten risiko for komplikasjoner etter undersøkelsen. Bandasjen skal holdes ren og tørr i 4–5 dager. Det skal brukes dusjbandasje. Strips fjernes etter 7 dager.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil