Utskriftsdato (15.7.2024)

Strålebehandling av stadium II B, III-IV A/B

Som hovedregel er det ingen indikasjon for strålebehandling dersom pasienten er i radiologisk komplett remisjon etter cellegiftbehandling eller der det er en resttumor som oppfattes som uendret over tid. Strålebehandling av områder med spesielt pasienter med store svulster i mellomgulvet, bør heller ikke utføres dersom det er komplett respons etter cellegiftbehandling.

Forberedelser

Forberedelsene til strålebehandlingen og fikseringsprosedyren vil avhenge av området som skal strålebehandles. 

Målvolum

Skisse over hvordan strålefeltet planlegges:

CT-basert doseplanlagt strålebehandling benyttes i all hovedsak ved behandling med helbredende siktemål. CTV etter full cellegiftbehandling defineres som restforandringer med en margin på 1 cm. ITV defineres med margin i henhold til antatt intern bevegelighet av CTV. Feltgrensene vil da innebære en margin på 2–3 cm til synlig resttumor. Igjen vil det kunne forsvares å modifisere feltgrenser der det blir uakseptabelt store volumer eller risiko-organer involveres. 

Gjennomføring

Ved bruk av strålebehandling ved resttumor etter behandling er det vanskeligere å fatte generelle retningslinjer. Det bør tas vevsprøve av restforandringer der dette er mulig. Hvis det er kreftceller i vevsprøve vil man vurdere å kun strålebehandle dette området til 29,75–35 Gy

Alternativet ville være å starte ny (2. linje) cellegiftbehandling med tanke på å gjennomføre høydosebehandling med autolog stamcellestøtte etterpå. Nyere undersøkelser kan tyde på at PET  vil bli til hjelp for å skille restfibrose fra aktivt tumorvev. 

Oppfølging

Det er området som blir bestrålet som er avgjørende for hvilke bivirkninger som kan oppstå.