Utskriftsdato (15.7.2024)

Brentuximab vedotin-kur

Brentuximab vedotin er et immuntoksin, det vil si et antistoff som målrettet binder seg til kreftcellene koblet til en type cellegift - et toksin - som frigjøres inne i kreftcellene. Preparatet markedsføres som Adcetris®.

Brentuximab vedotin gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med Hodgkins lymfom eller en sjelden undergruppe av non-Hodgkins lymfom (storcellet anaplastisk non-Hodgkins lymfom).

Kuren gis over en dag, med et intervall på tre til fire uker. Hvor mange kurer som gis vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forberedelser.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Behandlingen varer i underkant av en time. Etter at kuren er avsluttet kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne kuren, men kan oppstå om Brentuximab vedotin kombineres med cellegift. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter, selv om du ikke opplever kvalme da det kan være effekten av disse som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm. Dersom kvalme blir et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Allergiske reaksjoner

Brentuximab vedotin kan gi allergiske reaksjoner, men det er sjeldent. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, tung pust, trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles.

Forholdsregler:

  • Gi beskjed til lege/sykepleier om du har kjente allergier.
  • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling, hvis tegn til allergiske reaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i lett fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Nevrologiske symptomer

Brentuximab vedotin kan påvirke nerver til armer og ben og gi lett kraftsvikt. Nummenhet, prikking eller forandring av følsomheten i fingertupper og tær kan også forekomme. Det er viktig at du informerer legen hvis du opplever dette. Det er vanlig at plagene vil avta etter avsluttet behandling.

Betennelse i bukspyttkjertelen

I sjeldne tilfeller kan du få akutt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt). Symptomer på dette kan være smerter i magen, kvalme og oppkast. Betennelse i bukspyttkjertelen kan bli alvorlig og livstruende. Si derfor i fra til lege/sykehus om du får slike symptomer, selv om de vanligvis skyldes andre tilstander.

Nedsatt fruktbarhet

Det foreligger sparsomt med data fra mennesker, men dyrestudier viser at fertiliteten kan påvirkes. Under behandling kan kvinner eventuelt få uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Likevel bør kvinner bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i cirka ett år etter, på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene. Produksjon av sædceller hos menn kan muligens påvirkes, og dette gjør at befruktningsevnen blir nedsatt. Så sant det er mulig, vil du få tilbud om å fryse ned sæd før behandlingen starter. Hos de fleste vil sædproduksjonen bedre seg de første årene etter kurene. På grunn av risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet behandling.

Andre sjeldne bivirkninger

Man har sett alvorlige hudreaksjoner med blemmer og utslett, mage-tarmplager, kjemisk lever- og lungebetennelse og en alvorlig form for hjernebetennelse.