Endoskopisk ultralydveiledet vevsprøvetaking/behandling

EUS (Endoskopisk Ultralyd undersøkelse) er en undersøkelse ved bruk av et bøyelig instrument, EUS-skop, som føres gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. EUS-skopet er 12 mm tykt og har et kamera og ultralyd som overfører bilder til to skjermer.

Ved å gå via fordøyelseskanalen kan EUS-skopet plasseres nær indre organer og gi nøyaktige bilder av disse. Vi kan også ta væske- og vevsprøver (cytologi/biopsi), samt utføre ulik behandling.

Hvordan forbereder jeg meg?

Bruker du Plavix®, Brilique®, Pradaxa®, Xarelto®®, Eliquis®, Fragmin® eller Marevan®, og fastlegen din ikke har bestemt noe annet, må du stoppe å ta disse medisinene for å redusere risikoen for blødning i forbindelse med undersøkelsen.

  • Plavix® og Brilique® må stoppes syv dager før undersøkelsen.
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® må stoppes dagen før undersøkelsen og på undersøkelsesdagen. Ta med deg medisiner slik at du kan ta disse etter utført undersøkelse.
  • Marevan® må stoppes to dager før undersøkelsen.
  • Bruker du Albyl-E kan du fortsette med denne.
  • Fragmin® sprøyter kan tas inntil kvelden før undersøkelsen

Du møter for blodprøvekontroll en og en halv time før avtalt time. Rekvisisjon til blodprøver får du iekspedisjon.

Ta kontakt med avdelingen, dersom du har kunstig hjerteklaff.

Faste

Magesekken må være helt tom før undersøkelsen.

  • Ikke spise eller drikke noe de siste 6 timene før undersøkelsen.
  • Er du veldig tørst kan du drikke 1-2 glass vann inntil to timer før undersøkelsen. Etter dette kan du skylle munnen uten å svelge noe.
  • Har du diabetes og bruker insulin, kan du kontakte oss for å få timeavtale tidlig på dagen. 
  • Tar du livsviktige medisiner som ikke kan utsettes, kan du kontakte oss for å få en tidlig timeavtale.

Gi oss beskjed dersom du er allergisk for noen medikamenter. Vi ønsker at du tar meg deg oppdatert medisinliste.

Hvordan foregår undersøkelsen?

 

Under selve undersøkelsen ligger du i venstre sideleie.  Har du tannproteser må disse tas ut. Du får et munnstykke mellom tennene. Du vil få tilbud om en beroligende og smertestillende sprøyte.

Når EUS-skopet føres inn i munnen får du beskjed om å svelge. Selv om dette kan oppleves ubehagelig er det viktig å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår. Du kan puste normalt gjennom nese og munn under hele undersøkelsen. Selve undersøkelsen tar vanligvis mellom 30 og 45 minutter. Det er ofte to leger og to sykepleiere til stede under undersøkelsen.

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Komplikasjoner ved EUS er sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarm. Operasjon kan da bli nødvendig.

Etter undersøkelsen

Dersom det blir tatt prøver kan du ikke spise eller drikke de to første timene etter undersøkelsen. Du vil få nærmere informasjon om dette etter undersøkelsen.

Du kan ikke selv kjøre bil før dagen etter, da det ofte gis beroligende og smertestillende medisiner under undersøkelsen. 

Vanligvis må du være tre timer på sykehuset til observasjon etter avsluttet undersøkelse. Det kan også bli aktuelt at du blir til dagen etter.

Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip. Det er vanlig å ha litt sår hals de første dagene etter undersøkelsen.

Hvis du får sterke magesmerter eller blodig oppkast etter at du er kommet hjem, må du kontakte sykehuset.

Resultat av undersøkelsen

Det tar cirka to til tre uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil bli sendt til legen som har henvist deg og til fastlegen din.