Kirurgisk fjerning av svulst i lunge

Spørsmål om kirurgisk fjerning av svulst i lunge

Kirurgisk fjerning av svulstvev i lungene gjøres i den hensikt å helbrede pasienten. Vanligvis fjernes minst en lungelapp (lobektomi). Hos pasienter med redusert lungefunksjon gjøres enkelte ganger en mer begrenset kirurgisk fjerning – kilereseksjon eller segmentreseksjon. Dersom kreftsvulsten omfatter mer enn en lapp er det nødvendig med fjerning av to lungelapper (bilobektomi) eller fjerning av en lunge (pneumonektomi).

Pneumonektomi er en større belastning for pasienten enn en (bi)lobektomi, og unngås dersom det kan gjøres uten å risikere at det ligger kreftvev igjen etter operasjonen.

Fjerning av svulst i lunge gjøres ikke ved:

  • spredning til organer i andre deler av kroppen
  • spredning til lymfeknuter i brystskilleveggen, rommet midt i brystkassen mellom lungene
  • innvekst mot hjertet eller andre sentrale strukturer
  • redusert lungefunksjon som ikke tillater operasjon
  • øvrige risikofaktorer/sykdommer

Beskrivelse av operasjonen

Før inngrepet får de fleste pasienter lagt inn et epiduralkateter for at de skal bli godt smertelindret etter operasjonen. Inngrepet utføres i narkose og med selektiv ventilering av de to lungene. Dette gjør at ventileringen i den lungen som opereres kan stoppes og lungen faller sammen og kan ligge stille. Det er en forutsetning for god kirurgisk tilgang.

Under operasjonen ligger pasienten i sideleie. Brystkassen åpnes vanligvis med et operasjonssnitt mellom to ribben inn til brysthulen (torakotomi). For at kirurgen skal få god tilgang til operasjonsområdet må noe muskelvev deles. Hvis svulsten er begrenset til en lungelapp fjernes kun denne. Etter at det aktuelle lungevevet er fjernet, legges det inn dren til operasjonsområdet for å drenere væske og luft. Ribben og muskelvev sys sammen og operasjonssnittet lukkes.

Pasienten følges på oppvåkingsenhet det første døgnet. Det gjøres røntgenkontroll. Hjerterytme tas, og lungefunksjonen sjekkes ved å blant annet måle blodets innhold av oksygen og karbondioksid (blodgassanalyse).

  • Dren kan vanligvis fjernes 2-4 dager etter operasjon.
  • Pasienten kan reise hjem etter 4-7 dager.

Pasienten følges opp lokalt av lungelege eller fastlege. Når det er aktuelt med tilleggsbehandling med cellegift eller strålebehandling, følges pasienten opp av kreftspesialist.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av svulst i lungen. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video