På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved lungekreft

Kirurgisk behandling kan gi helbredelse for lungekreft. Ved begrenset sykdom, stadium IA, lever mer enn 60 % av pasientene 5 år etter operasjon.

I Norge opereres cirka 20 % av alle pasienter med lungekreft. Målet er at 25 % skal tilbys operasjon.

Før operasjon for lungekreft er det nødvendig med en tilstrekkelig diagnostisk (utredning) avklaring for å kartlegge sykdommens utbredelse og pasientens helsesituasjon. Dette innebærer i hovedsak:

  • CT-røntgen
  • Bronkoskopi med vevsprøve
  • Lungefunksjonsundersøkelse
  • Vurdering av eventuelt øvrige sykdommer/risikofaktorer
  • PET-CT

Planlegging av behandling

Pasienter med lungekreft, som kan være aktuelle for operasjon diskuteres i et lunge-/toraksmøte hvor anestesilege, onkolog, lungelege, røntgenlege og torakskirurg deltar. Her vurderes mulighetene for kirurgi eller annen behandling. Andre sykehus kan delta i møtet ved hjelp av telemedisin, og de presenterer sine pasienter.

Operative metoder

I Norge opereres de fleste lungekreftpasienter med torakotomi, men et økende antall opereres med torakoskopi (minimal invasiv metode). Vanligvis fjernes minst en lungelapp (lobektomi). Det kan også utføres fjerning av to lungelapper (bilobektomi) eller en lunge (pneumonektomi).

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil