På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Karboplatin/Pemetreksed/Bevacizumab

Karboplatin, pemetreksed og bevazicumab er en kombinasjonskur som består av to typer cellegift (karboplatin og pemetreksed) samt et monoklonalt antistoff (bevacizumab). Kuren gis til pasienter med kreft i brysthinnen (mesotheliom) og pasienter med lungekreft.

Kuren gis vanligvis hver 3. uke. Antallet kurer bestemmes av din behandlende lege. Cellegift har til hensikt å skade og drepe kreftceller. Antistoffet bevacizumab virker ved å binde seg  til VEGF (human vaskulær endotelial vekstfaktor) og motvirker at kreftsvulsten danner nye blodårer.

Før du kan starte behandling med pemetreksed må du ha startet forbehandling med to typer vitaminer  (B-12 og Folsyre) for å redusere bivirkningene av pemetreksed. Folsyretabletter tas daglig så lenge  behandlingen pågår. Du må starte minst 5 dager før første pemetreksed-behandling, og fortsette å ta  folsyretabletter i 21 dager etter siste behandling.

Vitamin B12 gis som injeksjon (i muskulaturen) minst 5 dager før pemetreksed-behandling starter og deretter cirka. hver 9. uke under behandlingen. Vitamin B12- sprøyten settes som hovedregel hos fastlegen. Vitamin B12 kan også gis som tabletter som du tar daglig.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du skal ta allergiforebyggende og kvalmestillende medikamenter dagen før kuren, samme dag som kuren og dagen etter. Du får resept på alle medikamentene og det er viktig at du tar disse som forskrevet av legen. Vi  anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Du skal ta med en urinprøve før hver kur for slik at vi kan kontrollere at det ikke er protein i urinen. Urinprøveglass får du på avdelingen. I tillegg vil blodtrykket ditt måles.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Behandlingen varer i cirka 2 timer. Etter at kuren er ferdig kan du reise hjem. 

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Uten forebyggende kvalmebehandling er kvalme (og eventuelt oppkast) vanlig ved denne kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan vedvare i inntil én uke. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene du eventuelt får på resept etter utskriving. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter så lenge legen anbefaler, selv om du ikke opplever kvalme. Det kan være effekten av tablettene som  forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir  kvalm. Blir kvalme et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du  kontakt med lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å få andre typer kvalmestillende  medikamenter.

Allergiske reaksjoner

Behandlingen kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjoner kan være  varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, tungpust/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. Det vil bli gitt forebyggende medikamenter mot allergiske reaksjoner før kuren gis. Reaksjoner kan forekomme både umiddelbart ved oppstart behandling og litt ut i forløpet.

  • Gi beskjed til lege/sykepleier om du har kjente allergier.
  • Ta kontakt med fastlege eller lokalsykehuset dersom du får tegn til allergiske symptomer etter at du har dratt hjem.

Hårtap

Ved denne kuren kan håret bli tynnere. De færreste mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege.

Nevrologiske symptomer

Karboplatin kan i sjeldne tilfeller gi prikking, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Det er viktig at du sier fra hvis du kjenner slike symptomer. Hos de fleste reduseres plagene etter hvert.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko  for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv,  men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel  forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på 38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste,  frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tungpust

Tungpust kan være uttrykk for lungebetennelse: Ta kontakt med lokalsykehuset ved 

  • nyoppstått hoste
  • økende tungpust

Hudreaksjoner

Pemetreksed kan gi alvorlige hudreaksjoner som hudirritasjon og utslett. For å forebygge dette får du allergiforebyggende medikamenter.

Blødning og sårtilheling

Noen pasienter som får bevacizumab opplever økt tendens til neseblod. Bevacizumab kan redusere  sårtilhelingen og gi økt blødningstendens, og gis derfor ikke i forkant av en planlagt operasjon, og  ikke de første 4 uker etter en operasjon.

Høyt blodtrykk

Blodtrykket stiger gjerne etter lengre tids behandling og kan eventuelt reguleres med blodtrykkstabletter eller behandlingspause.

Såre slimhinner

Cellegiftbehandling kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg, noen cellegifter mer enn andre. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene  kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Slimhinnene i underlivet, nesen og øynene kan også bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som tåreflod eller føles som sand i øynene.

Diaré

Cellegiften kan gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne og således gi diaré. Ta kontakt med din  fastlege eller lokalsykehus dersom du utvikler vandig diaré i mer enn ett døgn eller flere løse  tømninger daglig i mer enn et par dager.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, og oppleve et økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi  deg selv lo  til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet, for eksempel ved å gå kortere turer daglig. Noen opplever endret  hukommelse og evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste bedrer dette seg etter endt behandling.

Nedsatt fruktbarhet

Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Likevel bør kvinner bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i cirka ett år etter, på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene.

Produksjon av sædceller hos menn påvirkes, og dette gjør at befruktningsevnen blir nedsatt. Hos de fleste vil sædproduksjonen bedre seg de første årene etter kurene. På grunn av risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet cellegiftbehandling.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil