Utskriftsdato (14.10.2019)

Symptomer på lungekreft

Lungekreft blir ofte diagnostisert sent i sykdomsforløpet fordi den gir opphav til få og vage symptomer. Tidlig utredning skjer ofte på bakgrunn av et tilfeldig funn på lungerøntgen tatt i annen sammenheng.

Symptomene som oppstår avhenger av svulstens lokalisasjon, om det er spredning til lymfeknuter og/eller nærliggende strukturer/organer og eventuelt effekt av fjernspredning.

Årsakene til symptomer er at kreftsvulsten vokser inn i luftrørsforgreiningen i lungene og hindrer dem i å fungere slik de skal. Det oppstår blant annet irritasjon og infeksjon i lungevevet.

Vanlige symptomer:

 • Gjentatte luftveisinfeksjoner som ikke gir seg selv om det gis antibiotika. Av og til oppdages lungekreft ved utredning av en lungebetennelse.
 • Langvarig hoste eller slimet oppspytt som kan ha spor av blod.
 • Tungpusthet ved fysisk aktivitet kan være et symptom på lungekreftrelatert forsnevring av bronkiene. En annen årsak kan være unormal væskeøkning i lungesekken og eventuelt væskeansamlinger i hjerteposen.
 • Brystsmerter kan forekomme på grunn av store sammenfall av lungevev (atelektaser) med infeksjoner.
 • Ofte ses generelle symptomer som redusert appetitt, slapphet og vekttap.
 • Noen ganger kan det oppstå symptomer som ikke kan forklares ut ifra direkte anatomisk organpåvirkning fra svulsten, men utløses av kjemiske stoffer i kroppen. Det kan dreie seg om hormonelle forandringer, nevrologiske sykdommer, blodsykdommer, hudlidelser og annet. Dette kalles paraneoplastiske symptomer og kan oppstå ved ulike kreftsykdommer, men forekommer hyppigere ved lungekreft.

Differensialdiagnoser

Symptomene ved lungekreft er ofte sparsomme og vage, slik at det vil være en rekke aktuelle alternative diagnoser (differensialdiagnoser) før man stiller diagnosen lungekreft.

Ved funn av fortetning på røntgen/CT vil flere diagnoser være mulige.

Andre sykdommer som kan gi lignende symptomer som ved lungekreft:

 • infeksjoner
 • atelektase
 • lungeinfarkt
 • fibrose
 • godartede svulster (hamartom)
 • spredning fra andre kreftformer
 • andre primære ondartede sykdommer i brystskilleveggen, for eksempel lymfom eller thymom