Stadier og spredningsmønster ved lungekreft

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette lungekreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i eller omkring lungene. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av stadieinndelingen

Lokal svulst (T-stadium)

Primærsvulst (T)

T1

T1 - svulst mindre enn eller lik 3 cm i største diameter – omgitt av lunge eller den indre brysthinnen (viscerale pleura). Bronkoskopi viser ingen tegn til innvekst nærmere enn lappebronkus.

 • T1a - svulst ≤ 2 cm i største diameter
 • T1b - svulst > 2 men ≤ 3 cm i største diameter

T2 – svulst > 3-7 cm eller en av følgende:

 • svulst med involvering av hovedbronkus ≥ 2 cm fra karina
 • svulst med innvekst i den indre brysthinnen
 • atelektase eller obstruktiv pneumonitt i lungerotområdet; involverer ikke hele lungen 
  • T2a – svulst > 3 cm men ≤ 5 cm i største diameter
  • T2b – svulst > 5 cm men ≤ 7 cm i største diameter

 T3 – svulst > 7 cm, eller en av følgende:

 • svulst med innvekst til omliggenede strukturer som brystvegg, mellomgulvet, hjerteposens ytre hinne (parietal perikard), mediastinale pleura eller nervus phrenicus
 • svulst i hovedbronkus < 2 cm nedenfor karina, men som ikke inkluderer karina
 • sammenfall av hele lungen
 • separat svulst i samme lapp

T4 – en av følgende:

Lymfeknuter (N-stadium)

 • NX – spredning til lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til lymfeknuter
 • N1 – spredning til lymfeknuter omkring bronkiene eller til lymfeknuter rundt lungeroten på samme side som hovedsvulsten
 • N2 – spredning til lymfeknuter i brystskilleveggen på samme side som hovedsvulsten, og/eller lymfeknuter under karina 
 • N3 – spredning til lymfeknuter rundt lungerot eller brystskillevegg på motsatt side av hovedsvulsten, eller til supraklavikulære eller skalene lymfeknuter 

Fjernspredning (M-stadium)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
 • M1a – fjernspredning til lungen på motsatt side av hovedsvulsten, pleurale lymfeknuter eller økt mengde væske i lungesekken (pleuraeffusjon), eller lekkasje av væske fra hjerteposen (perikardial effusjon).
 • M1b – fjernspredning
TNM

Spredningsveier

Ubehandlet vil lungekreft nesten uten unntak spre seg, på grunn av innvekst i lymfekar eller blodkar.  

Vanligvis er første spredningsvei via lymfesystemet.

Hvor spredning oppstår er avhengig av hvor svulsten er:

 • Svulster i underlapp drenerer vanligvis via bakre brystskillevegg til lymfeknuter under karina.
 • Svulster i høyre overlapp drenerer vanligvis til øvre brystskillevegg.
 • Svulster i venstre overlapp drenerer vanligvis til fremre brystskillevegg, samt til øvre brystskillevegg i 1/3 av tilfellene.
 • Tilbakegående lymfedrenasje til lungesekken (pleura) kan forekomme, spesielt ved svulster som ligger lang ut til siden.

Spredning via blodbanen til andre organer forekommer også hyppig.

De vanligste lokalisasjonene er:

 • annen lungelapp
 • skjelett
 • lever
 • binyrer
 • hjerne

Lungekreft kan også spre seg ved direkte innvekst i naboorganer.