Overlevelse ved lungekreft

Femårs overlevelse er opptil 65 % blant opererte pasienter med tidlig oppdaget ikke-småcellet lungekreft, mens langtidsoverlevelsen er 1 % hos dem som har spredning. Uten operasjon er prognosen ikke vesentlig forskjellig ved småcellet og ikke-småcellet lungekreft.

For småcellet lungekreft er langtidsoverlevelse ved begrenset sykdom 15 % og ved utbredt sykdom er den 0–1 %.

I perioden 2007-11 var fem-års relativ overlevelse for alle stadier 12,1 % for menn og 16,8 % for kvinner. 

For lokalisert sykdom (Stadium I, II) er prognosen bedre. I perioden 2007-2011 var fem års overlevelse for menn 40,2 %, og 50,5 % for kvinner.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017.
Kilde: Kreftregisteret