Overlevelse ved lungekreft

Lungekreft er en alvorlig kreftsykdom og prognosen (sykdommens forventede forløp og overlevelse) er relativt dårlig. Kreft i lungene er den sykdommen som tar flest liv i Norge.

Imidlertid er fem års overlevelse doblet de siste ti årene og den fortsetter å gå noe opp. I 2020 var fem års relativ overlevelse for kvinner 31 % og 24 % for menn. Femårig relativ overlevelse i 2020 er for kvinner 31 prosent og 24 prosent for menn. I følge kreftregisteret er overlevelsesraten for begge kjønn  i 2020 den høyeste noen gang i Norge, med 27,8 %. 

Årsaken til at overlevelsen er såpass lav er at symptomer på lungekreft kan være få og diffuse. Kreftsykdommen har derfor i mange tilfeller spredd seg til andre organer før den blir oppdaget. Hos noen få personer blir kreftsykdommen oppdaget tidlig og for de som får kirurgisk, kurerende behandling eller strålebehandling er overlevelsen betydelig bedre. De aller fleste blir imidlertid ikke helbredet og må leve med sin kreftsykdom.

De fleste langtidsoverlevende er operert, men pasienter som har fått stereotaktisk strålebehandling kan også forvente god overlevelse. Antallet personer som har hatt eller lever med lungekreft per 31.12.2020 er 9936 personer. 1462 av disse fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

For pasienter som har lungekreft med spredning er prognosen fortsatt ganske dyster, men det har vært en ikke ubetydelig forbedring de siste årene. Man kan håpe at denne positive utviklingen akselererer nå med de effektive behandlingsmulighetene, spesielt for ikke-småcellet lungekreft.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

 

 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn. 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn. 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn. 
for kvinner 29 prosent og nær 23 prosent for menn.