På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved lungekreft

Lungekreft er en alvorlig kreftsykdom og prognosen (sykdommens forventede forløp og overlevelse) er relativt dårlig. Kreft i lungene er den sykdommen som tar flest liv i Norge.

Imidlertid har overlevelsen, i følge Kreftregisteret, nærmest doblet seg de siste 20 årene. I 2022 er fem års relativ overlevelse for kvinner 33,7 % og 26,5 % for menn. 

Årsaken til at overlevelsen er såpass lav er at symptomer på lungekreft kan være få og diffuse. Kreftsykdommen har derfor i mange tilfeller spredd seg til andre organer før den blir oppdaget. Hos noen få personer blir kreftsykdommen oppdaget tidlig og for de som får kirurgisk, kurerende behandling eller strålebehandling er overlevelsen betydelig bedre. De aller fleste blir imidlertid ikke helbredet og må leve med sin kreftsykdom.

De fleste langtidsoverlevende er operert, men pasienter som har fått stereotaktisk strålebehandling kan også forvente god overlevelse. Antall personer som har hatt eller lever med lungekreft per 31.12.2022 er 11 251. 1680 av disse fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. 

For pasienter som har lungekreft med spredning er prognosen fortsatt ganske dyster, men det har vært en ikke ubetydelig forbedring de siste årene. Man kan håpe at denne positive utviklingen akselererer nå med mer  effektive behandlingsmuligheter, spesielt for ikke-småcellet lungekreft.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med lungekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil