Årsaker til lungekreft

Røyking er hovedårsaken til lungekreft. Rundt 90 % av sykdomstilfellene skyldes røyking. Pasientens alder og røykestatus vil gi en pekepinn på om lungekreft er en sannsynlig årsak til fortetning på et lungerøntgen. Ved alder under 30 år og ingen røykehistorie er denne diagnosen lite sannsynlig, mens hos en pasient over 40 år med røykehistorie er lungekreftdiagnosen aktuell.

Risikofaktorer 

  • Risikoen for lungekreft øker med antall sigaretter som røykes, antall røykeår, tidlig røykestart, mengde tjære og nikotininnhold, og bruk av rulletobakk og sigaretter uten filter.
  • Passiv røyking utgjør også en risikofaktor. Risikoen for å utvikle lungekreft stiger med 20–30 % når man bor sammen med en røyker i forhold til om man lever i et ikke-røykende forhold.
  • Andre risikofaktorer kan være luftforurensning, radongass, asbest-, nikkel- og kromeksponering.