På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til lungekreft

Røyking er hovedårsaken til lungekreft. Rundt 80–90 % av sykdomstilfellene skyldes røyking.

Cirka 20 % av alle lungekrefttilfellene i Norge er arbeidsrelatert og har sammenheng med at man har vært utsatt for kreftfremkallende stoffer på jobben og 10% av lungekreft oppstår hos aldri-røykere. Det er ingen kjent arvelighet for lungekreft.

Risikofaktorer 

  • Risikoen for lungekreft øker med antall sigaretter som røykes, antall røykeår, tidlig røykestart, mengde tjære og nikotininnhold, og bruk av rulletobakk og sigaretter uten filter.
  • Passiv røyking utgjør også en risikofaktor. Risikoen for å utvikle lungekreft stiger med 20–30 % når man bor sammen med en røyker i forhold til om man lever i et ikke-røykende forhold.
  • Asbest regnes som en risikofaktorer for utvikling av lungekreft.
  • Et mindre antall tilfeller av lungekreft kan trolig tilskrives eksponering for radioaktiv radongass i berggrunnen.
  • Andre risikofaktorer kan være luftforurensning med blant annet dieseleksos, nikkel- og kromeksponering.

Risikoen for lungekreft er spesielt høy for røykere som også eksponeres for asbest eller radongass.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil