Utskriftsdato (11.12.2023)

Stadier og spredningsmønster ved leverkreft

TNM-klassifikasjon

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette leverkreft og betegne hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i og omkring leveren. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM), som skjer ved utredning av pasienten, og den klassifisering som gjøres etter operasjon av operasjonspreparatet, patologisk klassifikasjon (pTNM).

Klassifikasjonen under er beregnet hovedsaklig på levercellekreft (hepatocellulært karsinom/HCC). Den kan også brukes for kreft utgått fra galleganger i lever (intrahepatisk kolangiokarsinom/IHCC).

 

Bildeserie av stadieinndelingen

Primærsvulst (T)

 • TX – primærsvulst kan ikke vurderes.
 • T0 – ikke erkjent primærsvulst.  
 • T1 – en enkelt svulst uten innvekst i blodkar.
 • T2 – en enkelt svulst med innvekst i blodkar, eller flere svulster, ingen over 5 cm i største diameter.
 • T3 – flere svulster større enn 5 cm eller svulst som inkluderer en større gren av lever- eller portvenen.
 • T4 – svulst med direkte innvekst i andre organer utenom galleblæren, eller med perforasjon av bukhinnens viscerale lag.

 

Spredning til lymfeknuter (N)

 • NX – nærliggende (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til til nærliggende lymfeknuter
 • N1 – spredning til nærliggende lymfeknuter

 

Fjernspredning (M)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
TNM-klassifikasjon

 

Stadieinndeling

Stadium I

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

T1 N0 M0

 

     A   B  C

   T1–4 NX–1 M1

 

T2 N0 M0

T3 N0 M0

T4 N0 M0

T1–4 N1 M0

 

Spredningsveier

Primær leverkreft (HCC/IHCC) sprer seg hovedsaklig til lymfekjertler, lunger og skjelett.

Ved levercellekreft (HCC) foregår spredningen vesentlig med blodbanen.