EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (1.3.2024)

LEVERKREFT

Den vanligste typen av primær leverkreft (cancer hepatis) er hepatocellulært karsinom (HCC) som utgjør 90% av tilfellene. HCC forekommer sjelden i Norge, men er en av de vanligste kreftsykdommene på verdensbasis. Primær leverkreft må ikke forveksles med spredningssvulster til lever fra andre organer. Den hyppigste typen av kreft i leveren er imidlertid spredningssvulster, ofte fra tykktarmskreft eller endetarmskreft. 

Primær leverkreft deles inn i:

  • Kreft utgått fra leverceller – hepatocellulært karsinom (HCC - 90%)
  • Kreft utgått fra gallegangsepitel i leveren – intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC - 10%)

Den hyppigste typen leverkreft er imidlertid spredning til leveren, ofte fra tykk- eller endetarmskreft.

Video av leverens beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

Forekomst

HCC forekommer sjelden i Norge, men er en av de vanligste kreftsykdommene på verdensbasis. HCC forekommer hyppigst hos menn. IHCC er ikke så hyppig som HCC, men frekvensen er økende.

I 2022 var det 391 personer som fikk diagnostisert primær leverkreft, 242 menn og 149 kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av leverkreft, 2018–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av leverkreft, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret