EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (30.9.2020)

LEVERKREFT

Den vanligste typen av kreft i leveren er spredningssvulster til leveren fra andre organer, ofte fra tykktarmskreft eller endetarmskreft. Av primær leverkreft er hepatocellulært karsinom (HCC) den vanligste og utgjør 90% av tilfellene. HCC forekommer sjelden i Norge, men er en av de vanligste kreftsykdommene på verdensbasis.

Primær leverkreft deles inn i:

  • Kreft utgått fra leverceller – hepatocellulært karsinom (HCC - 90%)
  • Kreft utgått fra gallegangsepitel i leveren – intrahepatisk kolangiokarsinom (IHCC - 10%)

Den hyppigste typen leverkreft er imidlertid spredning til leveren, ofte fra tykk- eller endetarmskreft.

 

Video av leverens beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

 

Forekomst

HCC forekommer sjelden i Norge, men er en av de vanligste kreftsykdommene på verdensbasis. HCC forekommer hyppigst hos menn. IHCC er ikke så hyppig som HCC, men frekvensen er økende.

I 2018 var det 321 personer som fikk diagnostisert primær leverkreft, 211 menn og 110 kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av leverkreft, 2014–2018.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av leverkreft, 1959–2018.
Kilde: Kreftregisteret