Utskriftsdato (27.3.2023)

Kirurgisk behandling ved leukemi

Kirurgi er svært sjelden som behandling ved leukemi.