Utskriftsdato (21.7.2019)

Kirurgisk behandling ved leukemi

Kirurgi er svært sjelden som behandling ved leukemi.