Utskriftsdato (2.6.2020)

Kirurgisk behandling ved leukemi

Kirurgi er svært sjelden som behandling ved leukemi.