Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft

Hva er fotodynamisk behandling (PDT)?

Ved Radiumhospitalet har vi i løpet av de siste årene utviklet en ny behandlingsmetode for hudkreft: Fotodynamisk behandling/terapi (PDT).

Denne har vist seg å være effektiv for tidlige stadier av vanlig hudkreft og for enkelte godartede hudsykdommer, samtidig som den er enkel å utføre og relativt skånsom. Tradisjonelt har frysing, kirurgi og/eller strålebehandling vært benyttet. Slik behandling er ofte mer tidkrevende og kostbar og kan være kosmetisk mer skjemmende.

Hvordan foregår behandlingen?

Først skrapes overflaten på det området som skal behandles. Det anbefales å slutte med Albyl-E 5dager før og med Marevan 1–2 dager før behandling. Dette på grunn av blødningsfaren ved skrapingen. (Ring gjerne din behandlende lege og spør om dette.) Av og til må det skrapes noe dypere, og da settes lokalbedøvelse først. Deretter legges det på en krem på huden. Denne kan gi en skarp svie som forsvinner raskt. Kremen inneholder et medikament som må virke i 3–4 timer. Etter dette belyses området med sterkt lys for å aktivere medikamentet. Belysningstiden er vanligvis 7–10 minutter for hvert felt med hudforandring.

Hvilke bivirkninger kan oppstå?

Behandlingen medfører ubehag i form av stikkende eller brennende smerter. Behov for smertestillende medikamenter varierer og er avhengig av hvilket område på kroppen som får behandling (ansikt, fingre etc.) og størrelsen på området som skal behandles. Det er også mulig å lindre dette ubehaget ved hjelp av kald luft fra vifte og / eller vann.

De første dagene/ukene etter behandling

De fleste pasientene får ikke spesielle ubehag etter behandlingen. Rødhet og varmefølelse i behandlingsområdet kan forekomme også etter behandlingen – men dette er en normal reaksjon. Det danner seg en skorpe over det behandlede området som faller av cirka 8–12 dager etter behandlingen.

Forholdsregler:

 • I de fleste tilfellene skal de behandlede hudforandringene ikke dekkes med kompress eller plaster.
 • Du kan dusje og vaske deg normalt etter behandlingen.
 • Det anbefales ikke bruk av svømmebasseng før skorpen er tørr.

  De første månedene etter behandling

  Bruk solfaktor 20–25 på de behandlede områdene ved soleksponering. Huden er tynn og tåler sollys dårlig. Det er ellers også viktig å beskytte seg ved sterk sol. Bruk hatt, dekkende kledning og/eller solkrem (faktor 12–25)!

  Om du er i tvil om eventuelle bivirkninger eller trenger informasjon etter behandlingen, ta gjerne kontakt med lege eller sykepleier på PDT-poliklinikken, tlf: 22 93 52 47.

  Hvilken effekt har behandlingen?

  Ved Radiumhospitalet har vi mer enn 5 års erfaring med denne type behandling. Resultatene avhenger i utgangspunktet av type hudforandring, hvor lenge den har vart, samt størrelsen og tykkelsen på hudforandringen.

  Totalt kurerer vi cirka 90–92% av svulstene som egner seg for denne metoden. Noen svulster blir behandlet i flere omganger, enten fordi de er tykke og faste, eller fordi man får såkalt tilbakefall. Gjentatt behandling med PDT tolereres godt av den omliggende normale huden, og det kosmetiske resultat etter PDT er vanligvis meget godt.

  Enkelte svulster er imidlertid uegnet for denne type behandling. I de tilfeller hvor PDT- behandling ikke fører frem til ønsket resultat, henvises pasienten til strålebehandling eller kirurgisk behandling.

  Resultatene beskrevet her er fremkommet ved kliniske studier utført ved Radiumhospitalet og et femtitalls større hudavdelinger over hele den vestlige verden.