Kirurgisk fjerning av svulst i endetarm med utlagt tarm (Stomi)

Hvordan forbereder jeg meg?

Du blir vanligvis lagt inn på sykehuset en eller to dager før operasjonen. Da får du snakke med en sykepleier som blant annet orienterer deg om forberedelser til operasjonen. En lege/legestudent intervjuer og undersøker deg for å skaffe informasjon til din journal. Før inngrepet tas det blodprøver, og er du over 60 år blir det tatt EKG. Av og til ønsker legen røntgen av lungene i tillegg. I noen tilfeller blir det rekvirert tilsyn av indremedisiner for å vurdere hjerte/lungefunksjonen. Om ettermiddagen informerer anestesilege eller anestesisykepleier deg om narkosen, og du snakker med den kirurgen som skal operere deg.

For å ha tarmen best mulig tømt før operasjonen skal du ha et klyx (lite klyster) eller stor tømning (eget skriv).

I det du skal ha narkose må magesekken være tom. Du må ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Imidlertid kan du drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft fram til to timer før du skal opereres. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillat de siste 2 timene før narkosen.Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillat de siste 2 timene før narkosen. Har du diabetes (sukkersyke) følger du et eget opplegg.

Om kvelden får du en sprøyte med et blodfortynnende medikament, og en avslappende tablett.

Hvordan foregår behandlingen?

Operasjonen foregår i full narkose.  

Operasjonsdagen måles temperaturen, og kroppen må være ren så du tar en dusj. Hår i operasjonsområdet må barberes. Du får samme beroligende medikament som kvelden før samt et smertestillende medikament som en forberedelse til narkosen, og kjøres ned til operasjonsavdelingen i seng når operasjonsavdelingen sier i fra at det er klart.

Hvor lenge varer behandlingen?

Operasjonene kan være av svært varierende kompleksitet og kan vare fra to og en halv til åtte timer, gjennomsnittlig cirka fire timer. Under slike operasjoner kan det være aktuelt med samarbeid mellom tarmkirurg, urinveiskirurg, plastikk-kirurg og eventuelt gynekolog.

Etter operasjonen

Etter operasjonen blir du flyttet til observasjon ved postoperativ avdeling hvor du får tett oppfølging mens du våkner av narkosen. Hvis operasjonen har vært langvarig kan du våkne med respiratorbehandling (rør ned i luftrøret som og en maskin som puster for deg). Det måles blodtrykk, og ved behov får du smertestillende og kvalmestillende medisin. Dagen etter operasjonen blir du vanligvis flyttet tilbake til rommet ditt på sengeposten der du er innlagt.

For å få kroppen til å fungere fortest mulig igjen og for å forhindre blodpropp er det viktig at du kommer opp av sengen så snart som mulig ( den første tiden med hjelp). Det er bedre med mange korte turer enn en langvarig som gjør en helt utmattet. Hvis selve endetarmsåpningen ikke er fjernet er det også bedre å sitte i en stol enn å bare ligge i sengen.

Nervene til urinblæren går i kanten av bekkenveggen og eventuelt gjennom området som må fjernes. Disse kan derfor bli skadet og blæren tømmer seg ikke som normalt etter operasjonen. Blærekateter blir derfor liggende i ca en uke. Når dette fjernes må vi følge med i at blæren tømmer seg tilfredsstillende, ellers må kateteret bli liggende en tid til. Det legges også inn slanger (dren) til bekkenhulen for å fjerne blod som vil samle seg der etter operasjonen. Disse kan vanligvis fjernes etter to til fire dager.

Væsketilførsel og eventuelt ernæring blir de første dagene gitt gjennom slanger direkte i blodårene. I motsetning til det vi trodde tidligere er det nå klart at det er bra for tarmsystemet om pasienten drikker og spiser så snart som mulig etter operasjonen. Begynn med forsiktige slurker av drikke og spis kjeks eller knekkebrød. Hvis dette går bra er det bare å øke på.

Stingene tas etter cirka 12 dager.

Akutte bivirkninger som kan oppstå

Særlig etter langvarige operasjoner kan det ta en del dager før tarmen kommer skikkelig i gang. Det kan da bli aktuelt å legge ned en slange til magesekken for å forhindre kvalme og brekninger. En slik slange kan redusere faren for utvikling av tarmslyng.

  • Hvis det er gjort skjøting av tarm kan det komme lekkasje i skjøten og det kan bli nødvendig med reoperasjon.
  • Redusert blæretømningsfunksjon er som nevnt ikke helt sjeldent.
  • Infeksjon i bekkenet og eventuelt i sår kan oppstå.
  • Generelt vil preoperativ strålebehandling øke sjansen for aller typer bivirkninger.

Senbivirkninger

Ved skjøting av endetarmen vil avføringshyppigheten øke. Den første tiden kan den være opp i 6 ganger eller mer pr dag, vanligvis vil den stabilisere seg på 2 ganger daglig. I en del tilfeller vil det være slik at det kan ta 1-2 timer å få tømt tarmen skikkelig. Særlig den første tiden kan det også være vanskelig å holde tilbake avføringen tilstrekkelig lenge. Det kan også komme lekkasje om natten under søvn. En del må derfor bruke truseinnlegg. For noen er det også vanskelig å skjelne mellom gass og avføring når tarmen vil tømme seg.

Dess lavere skjøten sitter mot endetarmskanalen og dess dårligere kontroll pasienten har før operasjonen dess dårligere vil funksjonen vanligvis bli etter operasjonen.  I sin alminnelighet vil likevel pasientene bli fornøyde med tarmfunksjonen.

Strålebehandling kan gjøre at urinblæren trekker seg sammen og får mindre volum slik at blæren må tømmes hyppigere enn før behandlingen.

Dels på grunn av bestrålingen og dels av operasjonen kan menn miste ereksjonen og eventuelt evnen til sæduttømning. Hos noen kan dette kureres med tabletter, hos andre med sprøyter.

Hos kvinner vil skjeden tilsvarende bli tørr.

Tilbakelegging av midlertidig stomi

Vår rutine vil være å kontrollere skjøten med rectoskopi og røntgen cirka fem uker etter primæroperasjonen. Deretter legges tarmen tilbake etter ytterligere to uker. Denne operasjonen blir eventuelt utført på henvisende sykehus.

Kontroller

Kontrollene gjøres fire ganger pr år i to år, deretter halvårlig i tre år. Etter fem år er det liten sjanse for tilbakefall av kreften.

Ved kontrollene bestilles CT ( trommelrøntgen) og røntgen av lungene ved henvisende sykehus. Disse skal tas cirka 14 dager før kontrolltimen.