Behandling ved dårlig mage-/tarmpassasje

Forstyrrelse i tømmingen, med oppsamling av innhold (retensjon) i magesekk og/eller tolvfingertarm kan oppstå på grunn av:

  • trykk på tolvfingertarm fra svulsten
  • gjennomvekst av svulsten med utvikling av forsnevring
  • forsnevring i tolvfingertarm
  • redusert evne til bevegelse/muskelsammentrekning i magesekk/tolvfingertarm

Dersom det foreligger hindringer i passasjen i magesekk/tolvfingertarm kan det gjøres en kirurgisk avlastning. Det legges da en kunstig forbindelse mellom magesekk og tynntarm (gastroenteroanastomose/stomi). Avlastende gastroenterostomi kan gjøres med kikkhullsteknikk.

Hos pasienter med langtkommen sykdom kan et alternativ være å legge en selvekspanderende metallstent som opprettholder passasjen. Dette inngrepet gjøres ved hjelp av et endoskop. Det funksjonelle resultat er imidlertid ikke alltid tilfredsstillende, og pasientene kan ha kvalme og oppkast som skyldes stoffskifteforstyrrelser utløst av kreftsykdommen (primær kakeksi). Holdepunkter for å utføre operasjon må veies opp mot forventet levetid uten operasjon.

Det er ikke påvist at ernæring gitt via blodet (parenteralt) gir bedre effekt av tumorbehandling, generelt øker livskvalitet eller livslengde hos pasientene. På grunn av kvalme og manglende matlyst kan ernæring via nedlagt sonde være nyttig hos noen pasienter, men mange kan oppleve sonden som mer plagsom enn nyttig.

Ulike former for kosttilskudd og vitaminer kan oppleves som gunstig av mange pasienter og pårørende, men har ingen dokumentert effekt i studier.