Kirurgisk fjerning av GIST

Når du blir lagt inn til operativ fjerning av sarkom i maven, har du vært til grundig undersøkelse på forhånd. Du skal også ha fått informasjon sykdommen din og det planlagte inngrepet. Hensikten med operasjonen, er å fjerne alt svulstvev med god/trygg avstand til svulstoverflaten. Det er kun på den måten man kan unngå å spre svulstceller, som senere kan være kilde til metastaser (spredning).

Hvordan forbereder jeg meg?

Du blir vanligvis lagt inn på sykehuset dagen før operasjonen. Hvis du skal du opereres på en mandag, blir du lagt inn på en fredag. Innleggelsesdagen får du snakke med en sykepleier, som blant annet orienterer deg om forberedelser til operasjonen. En lege/legestudent intervjuer og undersøker deg, for å samle informasjon til journalen din. Før inngrepet tas det blodprøver, og er du over 60 år blir det tatt EKG. Av og til ønsker legen røntgen av lungene i tillegg. I noen tilfeller kan det være behov for tilsyn av indremedisiner. Om ettermiddagen informerer anestesilege, eller anestesisykepleier deg om narkosen. I løpet av dagen, vanligvis om ettermiddagen, får du snakke med kirurgen som skal operere deg, ofte kjenner du kirurgen fra før. Du får informasjon vedrørende operasjonen, begrunnelsen for inngrepet og om hva som vil bli gjort. I tillegg får du vite hva som kan bli følgende, hvis sykdommen er mer utbredt enn utredningen viste. I de fleste tilfeller har du fått denne informasjonen før, men vi gjentar den så det er sikkert at du har forstått den riktig.

Forberedelse til operasjonen

De fleste pasienter som skal opereres i maven bør ha tømt tarmen for innhold (”stor tømning”). For alle som skal ha narkose bør magesekken være tom. Tømning av tarmen starter dagen i forveien ved hjelp av avførende preparater. Dette får du hjelp og veiledning til. De som ikke trenger ”stor tømning” kan allikevel ikke spise fast føde eller røykede siste seks timene før operasjonen. Imidlertid kan du drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft inn til to timer før operasjon. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillat de siste 2 timene før narkosen. Foreligger det diabetes mellitus (sukkersyke), følges et eget opplegg.

Kvelden før operasjon får du en sprøyte med et blodfortynnende medikament, og en avslappende tablett.

Hvordan foregår behandlingen?

Operasjonsdagen måles temperaturen. Kroppen må være ren så du må ta en dusj. Operasjonsområdet barberes for hår. Du får samme beroligende medikament som kvelden før og et smertestillende medikament som en forberedelse til narkosen. Når det er klart for operasjon blir du kjørt i en seng til operasjonsavdelingen.

Operasjonen foregår i full narkose.

Av og til kan inngrepet bli omfattende og berøre tarm og urinveier. I de fleste tilfelle repareres disse organene innvendig. I noen tilfeller kan det ende opp med fremlagt tarm for avføring og for urinavledning. Hvis dette er tilfelle gir vi deg beskjed på forhånd. I slike tilfelle må du læres opp til å skifte oppsamlingsposer (stomiposer) før du reiser hjem. 

Hvor lenge varer behandlingen?

Antatt operasjonstid blir skrevet på operasjonsprogrammet og etter ønske kan det besvares dagen før operasjonen. Stort sett stemmer dette anslaget, men ikke bestandig.

Gjør det vondt?

Under selve operasjonen er du under narkose, og har ikke smerter. Operasjonen gir sjelden sterke smerter etterpå, men du kan ha noe vondt i såret. Det er viktig at du selv sier fra når du har smerter. De fleste som skal opereres i maven får innlagt et epiduralkateter (tynn plastslange i ryggraden) før inngrepet starter. Kateteret brukes til å sette smertestillende i, under operasjonen og de første døgnene etterpå. Noen er kvalme det første døgnet etter operasjonen og du får kvalmestillende medisin hvis behov.

Etter behandlingen

Etter operasjonen blir du flyttet til observasjon ved postoperativ avdeling. Der får du tett oppfølging mens du våkner fra narkosen. Blodtrykket blir målt, og ved behov får du smertestillende og kvalmestillende medisin. Dagen etter operasjonen, blir du vanligvis flyttet tilbake til rommet ditt på den sengeposten du er innlagt.

For å hindre blodpropp får du en sprøyte med blodfortynnende medikament så lenge legen synes det er nødvendig. I tillegg kan du selv bidra til å forebygge blodpropp, ved å være i aktivitet. Det er viktig å komme ut av sengen og i aktivitet.

I sjeldne tilfeller legger vi inn et vakuumdren til bukhulen. Hvis det er tilfelle, får du beskjed og begrunnelsen for det. På samme måte som epiduralkateteret fjerner vi det eventuelle vakuumdrenet i løpet av noen få dager.

Utskrivning

De fleste som blir operert for sarkom i magen kan skrives ut ca. en uke etter inngrepet.