Hjerteundersøkelse (EKG)

Elektrokardiografi (EKG) er en undersøkelse som registrerer de elektriske signalene i hjertemuskulaturen.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

EKG gjennomføres for å avsløre eventuell hjertesykdom, eller for å ha et sammenligningsgrunnlag ved eventuelt senere registrering av hjertets aktivitet.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Under undersøkelsen ligger du med bar overkropp på en benk. Engangselektroder festes på håndleddene, anklene og på brystet. EKG-apparatet tegner så kurver med utgangspunkt i de elektriske impulser hjertet sender ut.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Undersøkelsen varer i 10–15 minutter.

Hvordan forbereder jeg meg?

Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

Gjør det vondt?

Undersøkelsen medfører ikke ubehag og er helt ufarlig.

Når får jeg resultatet?

Svaret foreligger umiddelbart, eller senest i løpet av dagen.

Belastnings-EKG

Hva er belastnings-EKG?

Ved å registrere EKG under belastning (arbeid), oftest sykling på en trimsykkel, undersøkes hjertekapasiteten.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

  • For å vurdere hjertets pumpefunksjon under belastning.
  • For å avsløre eventuelle tegn til utilstrekkelig surstofftilførsel til hjertemuskulaturen (ischemi), som ofte skyldes trange kransårer i hjertet.
  • For å avsløre eventuelle rytmeforstyrrelser under belastning.
  • For å vurdere årsak til brystsmerter (for eksempel angina pectoris).

Hvordan foregår undersøkelsen?

Elektroder festet på huden omtrent som ved vanlig EKG. EKG registreres først mens du ligger stille, deretter under sykling med trinnvis økende motstand (belastning). Oftest måles blodtrykket flere ganger under syklingen.

Legen som er tilstede under testen avgjør når belastningen skal avbrytes (10-15 minutter). Dette avhenger blant annet av formen din, kondisjon og reaksjon på belastningen, for eksempel brystsmerter, uttalt tungpusthet eller slitenhet, høy pulsfrekvens, rytmeforstyrrelser eller tegn på ischemi. Etter at syklingen er avsluttet registreres fortsatt EKG i hvile 3-4 minutter mens du fortsatt sitter rolig på sykkelen.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Total varighet er cirka 1/2 - 3/4 time.

Hvordan forbereder jeg meg?

Undersøkelsen krever ingen forberedelser, men vi tar imidlertid forbehold om din allmenntilstand og visse blodverdier (hemoglobin, blodplater). Du må ha på deg klær som gjør det mulig for deg å sykle (trå pedalene), og du bør også derfor ha hensiktsmessige sko for pedaltråkking.

Når får jeg resultatet?

Resultatet avleses umiddelbart.